Naturvernforbundet: Vanvittige påstander og usannheter fra Blueplanet

DEBATT: Kunnskapsløse utsagn er ikke mindre ille enn bevisst misvisende utsagn. Blueplanet framstår med liten troverdighet.

Sukkertare fullstendig nedgrodd av trådalger, som er skadelig for fiskeyngel. Gjødsling av fjorden fra oppdrettsanlegg stimulerer slik algevekst.

Debattinnlegg

 • Kjetil Nilsen
  Kjetil Nilsen
  Naturvernforbundet i Rogaland
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Tirsdag 4. juli i Aftenbladet gjør Blueplanet ved Trine Danielsen nok en gang det de kan for å undergrave sin egen integritet som seriøs formidler av forskning og kunnskap.

Vanvittig og usant

For det første: Å hevde at det er positivt å gjødsle fjordene for å øke algeproduksjonen, er helt vanvittig. Algeproduksjonen må bremses, ikke økes! Enhver som tar en titt under vann langs fjæra i Ryfylke, vil se mengder av trådalger som kveler det meste av det som en gang var en frisk og sunn tareskog; en kjempeviktig biotop for oppvekst av diverse fiskeyngel holder på å forsvinne.

For det andre: Å hevde at bruk av kjemikalier mot lakselus er noe man drev med «før», er direkte usant. I 2016 ble det brukt 26.597 tonn hydrogenperoksid mot lakselus, og selv om salget er synkende fordi det ikke virker på resistent lus, er det fremdeles enormt høye tall. De alternative metodene Blueplanet viser til har også negative sider, og Mattilsynet har uttalt stor bekymring for dyrevelferden ved såkalt mekanisk avlusing. Laksen «bades ikke» i lunkent vann – den spyles, og det tåler hverken lusen eller laksen.

 • Se video av mekanisk avlusing i artikkel på Kyst.no

Til sist: Å argumentere med at lakseoppdrett er effektiv matproduksjon fordi «ca. 1 kg fôr blir til 1 kg laks», er i beste fall misvisende. Laks trenger svært proteinrik kost for å vokse. For å produsere 1 kilo proteinrikt tørrfôr, kreves det mange kilo soya, solsikke, hvete, erter, raps, kolmule, tobis og diverse fiskeavskjær, som bearbeides og frysetørkes. Og så: Av 1,2 kilo konsentrert tørrfôr (der halvparten, ca. 600 g, er proteiner) skaper man 1 kilo laks, med hode, innvoller og det hele. Av denne kiloen fisk får man rundt 400 gram filet, som igjen inneholder 80 gram (ca. 20 prosent) protein.

Sagt på en annen måte: Man investerer 100 gram proteiner fra bl.a. soya og villfisk og får tilbake mindre enn 15 gram lakseprotein. At dette skal være viktig matproduksjon i et globalt perspektiv, er bare ønsketenkning fra Blueplanets side; norsk oppdrettslaks når stadig rekordhøye priser og er, og blir, en matvare for de rike – en sløsing av proteiner som slett ikke kan berge verden fra matmangel.

Lær av kyllingbøndene!

Men Blueplanet har rett i én ting: Lakselus er helt naturlig, og er en utfordring oppdretterne må leve med, gitt at de driver oppdrett i åpne merder. Lakselus og sykdommer er naturens egne reguleringsmekanismer for å bryte ned unaturlig store bestander av laks, stuet sammen i et naturlig miljø. Det er lenge siden kyllingbønder fant ut at dersom de skulle lykkes i å ale opp enorme mengder kyllinger på et lite areal, var det aller best å ta dem innendørs i et lukket anlegg, fritt for trusler som vind og vær, sykdom, parasitter og predatorer. Det er på høy tid at laksebøndene lærer av kyllingbøndene.

Les også

 1. Lakselusa har tatt livet av 250.000 villaks i løpet av fem år

 2. Leiar: Still krav til norsk oppdrett og glade laksar

 3. Sjømat Norge: Feil om antibiotikabruk i fiskeoppdrettsnæringa

 4. Solfrid Lerbrekk og Hallgeir Langeland (SV): Nå treng me politikarar som er heilt tydelege på at nå skal laksen i fjøs

 5. Sjømat Norge: God miljøtilstand ved oppdrettsanlegga, Solfrid Lebrekk og Hallgeir Langeland tar feil

 6. Blueplanet: Å flytte all lakseproduksjon på land er en dårlig idé

 7. Hallgeir Langeland (SV): Lukka anlegg og sitatjuks frå Høgre

Publisert:
 1. Lakselus
 2. Oppdrettsnæring
 3. Miljø
 4. Forurensing
 5. Blueplanet

Mest lest akkurat nå

 1. Her åpner en ny Dolly Dimples med musikk­pub

 2. Uvanlig mange små­barn vil tro­lig få luft­veis­infek­sjoner fram­over

 3. Ingve Bøe etter kollapsen mot Glimt: – Evnene strakk ikke til

 4. Ønsker klarere råd om forkjølelse

 5. Brann­vesenet må hjelpe en per­son ned fra tre

 6. Elleve nye smittede på Nord-Jæren