«Skuffende at bystyret ser ut til å ha lukket øynene og neglisjerer de unike verdiene som Sølyst representerer»

DEBATT: Bystyret har godkjent et boligfelt med 66 boliger og fireetasjers blokker på Sølyst.

Publisert: Publisert:

«Sølyst ligger som en grønn perle midt i havnebassenget med fredete bygninger fra 1700-1800-tallet og med grøntområder og urskogslignende natur ut mot sjøen», skriver Frede Cappelen. Foto: Illustrasjonen er fra rådmannens saksforelegg (Link Arkitekter AS)

Debattinnlegg

 • Frede Cappelen
  Sølyst
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

«Den fredete eiendommen på Sølyst legger klare føringer for hva som kan tillates i det nye boligområdet når det gjelder arkitektur og tetthet.» Dette var forutsetningen for den begrensede boligbyggingen som bystyret for 6 år siden godkjente i forbindelse med kommuneplanen for 2010-2025. Den nye kommuneplanen for 2014-2029 bekreftet tidligere plans arealbruk med boliger på Sølyst. Forutsetninger for konsekvensutredningen og godkjenningen av arealbruken i forrige plan vil da også gjelde for detaljreguleringen av boligbyggingen, og ikke falle bort ved vedtak om ny kommuneplan.

Saksdokumentene til bystyrets behandling av saken den 27.03.17.

Langt utenfor forutsetningen

Sølyst ligger som en grønn perle midt i havnebassenget med fredete bygninger fra 1700-1800-tallet og med grøntområder og urskogslignende natur ut mot sjøen. Hvordan kan et enstemmig bystyre uten debatt vedta en reguleringsplan som åpner opp for 66 boenheter med tre fireetasjers blokkhus og rekkehus? Dette ligger langt utenfor det som var forutsetningen da kommuneplanen av 2010-2025 aksepterte boligutbygging på området.

Administrasjon informerte ikke om disse forutsetningene, hverken da saken ble lagt ut på høring eller i saksdokumentene til bystyret. Har da høringsinstansenes oversett disse forutsetningene og uttalt seg på et mangelfullt og feilaktig grunnlag? Lider bystyrets vedtak av vesentlige feil og mangler ved at det bl.a. ikke er tatt hensyn til de forutsetningene som ble lagt til grunn da bruken av arealene til boliger ble vedtatt i kommuneplanen av 2010-2025? Da vil Fylkesmannen ha grunnlag for å oppheve vedtaket som ugyldig når de tre klagene som er innlevert, skal behandles.

Administrasjonen mener åpenbart at det er ønskelig at boligbyggingen får en høy arealutnytting, og at forutsetningene for å godkjenne arealene til boligbygging som ble trukket opp i kommuneplanen av 2010-2025, ikke bør gi føringer for denne boligbyggingen. Men, dette er det politikerne som skal vurdere. Det er meget uheldig når administrasjonen underslår denne informasjonen.

Det er skammelig at det er godkjent en boligblokk tett opp til en eksisterende bolig, som lett kunne vært unngått ved små justeringer i planen.

Ny konsekvensutredning

Bystyret kan godkjenne detaljreguleringen og en boligbygging som har et annet omfang, utforming og tetthet enn det som var konsekvensutredet og godkjent, men da må det gjennomføres en ny konsekvensutredning. Dette ville gitt bystyret muligheter til å vurdere flere utbyggingsalternativer med ulik tetthet og utforming opp imot hensynet til den fredete eiendommen og naturkvalitetene på Sølyst.

Mangelfullt og feilaktig grunnlag

Nå har bystyret kun fått ett alternativ med høy utnytting og med et mangelfullt og feilaktig grunnlag for å foreta en slik avveining. Det er skuffende at samtlige av bystyrets medlemmer ser ut til å ha lukket øynene og neglisjerer de unike verdiene som Sølyst representerer for byen, og skammelig at det er godkjent en boligblokk tett opp til en eksisterende bolig, som lett kunne vært unngått ved små justeringer i planen.

Jeg mener det er rom for utbygging av et betydelig antall boliger på Sølyst, men den detaljreguleringen som bystyret har vedtatt, innebærer en utbygging som vil dominere i det lokale miljøet og som vil endre øyas karakter og redusere kvalitetene ved den fredete eiendommen og naturområdene.

Prinsipielle spørsmål

Utgangspunktet for dette innlegget er den klagen som jeg har sendt til Fylkesmannen, som nærmeste nabo til utbyggingsplanene. Som medlem av kommunalstyret for byutvikling (KBU) har jeg naturligvis vært inhabil i å behandle denne saken. Behandlingen omhandler imidlertid viktige prinsipielle spørsmål som jeg som medlem av KBU ønsker å få avklart. Jeg har derfor gjort Riksantikvaren oppmerksom på denne saken og spurt om dette er aktuelle problemstillinger andre steder i landet, og om hvordan Riksantikvaren stiller seg til disse.

Fylkesmannen skal nå ta stilling til disse spørsmålene. Jeg ser fram til klageavgjørelsen.

Publisert:

Les også

 1. Hva med å ta bort noen blokker, redusere etasjene til fem etasjer og skape et godt sted å bo sammen?

 2. Visjonene for framtidsrettet utvikling i Klepp sentrum rakner

Mest lest akkurat nå

 1. Sameie i Sandnes tilkjent nær 6 millioner etter mangler ved boligprosjekt

 2. For en redning av Henrik Holm

 3. 150.000 i gebyr for ulovlige boliger

 4. Tiltakspakkene og den voldsomme oljepengebruken må ta slutt

 5. Gulvet er åpnet, men arkeologene får ikke grave

 6. Arvid Mæland vil hogge ut hodet til kong Harald i fjellet og sette opp «Sound of music» ved Ørsdalsvatnet

 1. Debatt
 2. Riksantikvaren
 3. Utbygging
 4. Byutvikling
 5. Natur