Akropolisvisjonen: Én pluss én er lik mer enn to

KRONIKK: Å få helt unik arkitektur skinnende sammen med Eckhoffs vakre bygninger, med den beste utsikten over vår vakre by, kan bli helt fantastisk!

Skisse av planen for samkjørt utvikling av Rogaland Teater og Museum Stavanger bakenfor på høyden, langs bakken opp Muségata.
  • Glenn André Kaada
    Teatersjef, Rogaland Teater
  • Ellen Math Henrichsen
    Direktør, Rogaland Teater
  • Siri Aavitsland
    Adm. direktør, Museum Stavanger (MUST)
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Mot slutten av 1800-tallet ble det tatt gigantiske løft i Stavanger. Byggingen av et ensemble av bygninger, signert arkitekt Eckhoff, startet. Midt i en økonomisk nedgangstid fikk byen rom for kunst, kunnskap og helse. Byen var en liten og beskjeden trehusby, og de store murbygningene på høyden sør for sentrumskjernen må ha vært imponerende monumentale da de ble reist.

Det er altså en storslått historie Rogaland Teater og Museum Stavanger (MUST) i tett samarbeid med Stavanger kommune ønsker å bygge videre på.

Teater og museum sammen er et unikt prosjekt som vil by på helt nye muligheter for kunst- og kulturopplevelser for alle i vår region, og for tilreisende gjester fra fjern og nær.

Kronikkforfatterne, fra venstre: Direktør Ellen Math Henrichsen og teatersjef Glenn André Kaada ved Roagaland Teater, samt Siri Aavitsland, direktør ved Museum Stavanger (MUST).

Tenk stort igjen!

Prosjektledelsen i Stavanger kommune har jobbet intenst sammen med Rogaland Teater og Museum Stavanger for å finne fram til konseptet som skal romme et moderne og funksjonelt teater og museum. Samtidig skal de ærverdige bygningene i Kannik komme best mulig til sin rett.

Arbeidet har vist at realisering av både museets og teaterets behov er mulig på tomten. Nå skal Stavangers politikere behandle saken – og vårt håp er at de igjen våger å tenke stort.

Les også

Har satt pris­lapp på Akro­polis-visjonen

Det er etter hvert godt kjent at de ærverdige bygningene, tross flere omganger med ombygging og påbygging, gir store begrensninger både for teateret og museet. Teateret begrenses kunstnerisk, teknisk, praktisk og kapasitetsmessig. Museumsbygningen gir ikke rom for utstillinger av større format og formidling for dagens mangfoldige publikum. Store deler av museets samling kan ikke vises fordi inneklima og muligheter for trygg ivaretakelse av historiske gjenstander er umulig. Utfordringene knyttet til ventilasjon, brannsikkerhet og arbeidsmiljø er store for begge institusjoner.

Teater og museum skal være tilgjengelig for alle, men i dag er universell utforming nesten umulig i de gamle byggene.

Les også

Viste fram kulturbygg: Beskrives som vondt og vanskelig

Mer for alle under felles tak

Et uttalt mål er at teater og museum skal ha gjennomtenkte fellesfunksjoner i universelt utformede bygg som inspirerer til samarbeid, og inviterer til bruk av og samspill med omgivelsene.

Det soleklart viktigste er hva publikum vinner på dette.

Attraktive publikumsarealer skal fylles med aktivitet og gjester fra tidlig formiddag til seint på kveld, vinter, vår, sommer og høst. Besøkende til begge institusjonene får glede og nytte av større og mer spennende arealer fylt med formidling av kunst og kultur på måter de ikke har opplevd andre steder.

Det er åpenbart samfunnsøkonomisk smart at attraktivt tomteareal og kostbare bygninger brukes mest mulig. Her vil teater og museum sammen kunne tilby publikum mer enn det hver av institusjonene alene kunne ha rommet. Foajé, kafé, bar, butikk og resepsjon er mulige fellesfunksjoner, det samme er undervisningsrom for skoleklasser på museumsbesøk og arealer for barne- og ungdomsteateret, bare for å nevne noen muligheter.

Helt nye opplevelser?

Er det også mulig å tenke seg at vi under felles tak vil kunne påvirke tilbudet om scenekunst og museumsopplevelser – ut over de viktige praktiske fordelene ved samboerskapet?

Ja, det tror vi! Våre institusjoner skal selvsagt fortsette å gjøre det vi hver for oss er aller best på, nemlig å levere teater som eleverte øyeblikk i folks liv, og å formidle historien gjennom sterke og viktige museumsutstillinger som hjelper oss å forstå vår egen tid og peker mot framtiden.

Men vi tror også at våre institusjoner ved å knytte oss tettere sammen vil kunne lære av hverandres praksis – og med det bli enda bedre i stand til å møte gjester og publikummere med innhold de opplever relevante for sine liv.

Når vi nå ser konturene av at dette er mulig, vil museet og teateret jobbe videre med å konkretisere hva dette samarbeidet skal bestå i, hvor institusjonenes særpreg og egenart skal videreføres og påvirke hverandre positivt slik at nye uttrykk og opplevelser kan oppstå.

I tillegg til institusjonens ambisjoner og ønsker for innhold, kommer jo de åpenbare arkitektoniske drømmemulighetene for området som kan spille på lag og forsterke Eckhoffs visjon. Å få helt unik arkitektur skinnende sammen med Eckhoffs vakre bygninger, med den beste utsikten over vår vakre by, kan bli helt fantastisk!

Publisert: