Godt psykisk helsearbeid kan også gjøres uten psykiatere

DEBATT: I Norge i dag finnes det mange måter å tilby forsvarlige og gode tjenester på innen psykisk helsefeltet. Mye av dette skjer, og kan skje, uten at psykiater er en del av teamet.

Vi har ikke oversikt over hvilke oppgaver som ikke kan utføres hvis psykiater mangler på Varatun. Men vi vet om mye som kan gjøres uten at det er en psykiater til stede.
  • Steinar Trefjord
    Jæren Recovery College
  • Tor Arne Riskedal
    Jæren Recovery College
  • Marte Ylitalo
    Jæren Recovery College
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Psykiatere er vel den faggruppen som det totalt sett er færrest av i antall. Nå leser vi at SUS vil stenge ned avdeling(er) på Varatun, Sandnes DPS, fordi de mangler psykiatere.

Svært mange ulike faggrupper gir i dag oppfølging og behandling til personer med psykiske helseutfordringer i kommuner og spesialisthelsetjeneste. Noen av disse er også erfaringskonsulenter, personer som har egen erfaring med psykiske helseutfordringer og som bruker denne for å støtte andre som nå sliter.

En annen type behandling

Vi har tro på recovery-orienterte tjenester. Det betyr blant annet at ansatte i tjenestene utgjør relasjoner som fremmer en positiv identitet, at psykiske helseutfordringer sees på i et helhetlig og sosialt perspektiv, og i lys av den det gjelder sin personlige historie, og ikke bare sykehistorien. Det betyr også at erfaringskompetansen gyldiggjøres, og er integrert i behandlingsoppleggene.

Forskning som er basert på flere tusen intervjuer av personer med psykiske helseutfordringer sier noe om hva «den som har skoen på» har sagt er viktig i oppfølging og behandling. Her er det mye å hente for å bygge god og virksom behandling.

Vi har ikke oversikt over hvilke oppgaver som ikke kan utføres hvis psykiater mangler på Varatun. Men vi kjenner til mye som kan gjøres uten at det nødvendigvis er en psykiater tilgjengelig. Det kan muligens være at noen av pasientene må «byttes ut» fordi de har utfordringer som kun kan møtes forsvarlig når en psykiater har ansvaret. Men vi tror at det vil være mange – og mange som trenger det sårt – som det ville være forsvarlig og betimelig å gi recoveryorientert hjelp til. Og vi tror også at det finnes kompetanse til dette både blant ansatte på Varatun, og i feltet ellers i regionen, både fra «erfaring og fag».

Tenk alternativer!

Vi oppfordrer SUS til å tenke alternativer. Kan det være mulig, i stedet for å redusere tilbudet, å styrke tilbudet gjennom recoveryorientert behandling og oppfølging? Er ikke denne situasjonen en gylden anledning til et nybrottsarbeid innen spesialisthelsetjenesten. Kanskje vil dere til og med oppleve at resultatene kan bli vel så gode uten psykiateren?

Jæren Recovery College er et regionalt recovery-kompetansesenter lokalisert i Sandnes. Vi er gjerne med som en samarbeidspartner til SUS for å fremme recovery og recoveryorienterte tjenester. Vi trenger å styrke det psykisk helsefeltet og ønsker SUS lykke til med det!

Publisert: