Hva gjør egentlig politikerne i Lyse-styret?

Lyse er et aksjeselskap eid av 16 kommuner i Sør-Rogaland. I styret har politikere flertall og bestemmer, og det blir mye oppmerksomhet når disse beinene skal fordeles. Kanskje er det på tide at vi også bryr oss om hvilke vedtak de fatter i dette styret?

Publisert:

Lyses konsernstyre, med bildene av politikerne merket med tykk ramme: Reinert Kverneland, ordfører i Time (H), Irene Heng Lauvsnes, ordfører i Strand (H), Kristine Enger, ordfører i Randaberg (Ap), Pål Morten Borgli, varaordfører i Sandnes (Frp) og Iselin Nybø, kommunestyrerepresentant i Stavanger (V). Illustrasjonen er hentet fra Lyses hjemmeside.

Debattinnlegg

  • Torfinn Ingeborgrud
    Miljøpartiet De Grønne
  • Erlend Kristensen
    Leder, Miljøpartiet De Grønne, Sandnes

Fjernvarme høres fint ut, og nasjonalt er bare 4,8 prosent av energien i fjernvarmesystemene fossil. Men i Lyses rør er andelen tilført fossil energi hele 30,4 prosent. Her Lyses fjernvarmesentral i Lervig i Stavanger. Foto: Fredrik Refvem

Vi bor i en region som har landets beste forekomster av evigvarende energi, først og fremst vann og vind, men vi kan også utnytte sol, biomasse, omgivelsesvarme i sjøvann og på lengre sikt bølgeenergi. Her ligger alt til rette for at et offentlig eid energiselskap kan satse langsiktig og bidra til varige arbeidsplasser basert på fornybar energi.

At et fornybart energiselskap ønsker å bli et fossilt, er oppsiktsvekkende.

Merkelig vridning

Lyse har fått mye velfortjent positiv oppmerksomhet for satsing på fiberteknologi, smarte løsninger og hurtiglading. Det store overskuddet hentes fra en stødig vannkraftproduksjon. Men de siste tiårene har politikerne i Lyse-styret også satset store summer for å komme vekk fra den rene og fornybare linjen; investering i oljeproduksjon, flytende naturgass (LNG) og gassrør er stikkord her. At et fornybart energiselskap ønsker å bli et fossilt, er oppsiktsvekkende, og det motsatte av trenden vi ser i Europa.

Vi vet at olje og gass gir store klimautslipp både ved produksjon og brenning. Vi vet også at det haster å redusere disse utslippene. Både i EU, Norge, Rogaland og i kommunene har vi mål om å kutte utslipp. Det er alvorlig at politikerne sitter i Lyses styrerom og fatter vedtak som bidrar til å øke de utslippene vi har politisk enighet om å redusere.

Gassen Lyse selger bidrar til utslipp av hele 123.000 tonn CO2 hvert eneste år.

Låser seg

Men enda mer alvorlig er det at disse investeringene har bidratt til å bygge opp en avhengighet, en såkalt «lock-in», i forhold til å fortsette å bruke fossil energi. Dette må forklares litt nærmere:

Lyse har nå bygd ut tre ulike energidistribusjonssystem, det første var strømkablene som går til alle hus.

I 2003 investerte Lyse i et gassrør fra Kårstø til Risavika. I årene som fulgte bygde de ut Norges største og dyreste gassdistribusjonsrørsystem. Dette strekker seg nå fra Vigrestad i sør til Finnøy i nord, og er totalt 600 kilometer langt. Gjennom dette røret selger Lyse metangass. 96 prosent av den er fossil. Vi vet at 1 kilo metan gir 2,75 kilo CO2 når den brennes. Gassen Lyse selger bidrar til utslipp av hele 123.000 tonn CO2 hvert eneste år. Det er bedre å brenne gass enn olje, men for å få opp volumet, selger Lyse gassen så billig at den mange steder erstatter fornybar strøm.

Her har altså politikerne i Lyses styre satt oss i en «lock-in»; for å betale denne dyre investeringen må Lyse fortsette å pushe gass. Skattepengene våre er investert i varige klimautslipp.

Det nyeste distribusjonssystemet er fjernvarmenettet, et nedgravd stålrør hvor det pumpes glovarmt vann. I utgangspunktet er et fjernvarmesystem energinøytralt, det kan brukes til å distribuere ulike typer energi. Vi har norske fjernvarmeselskap som satser på flisfyring eller store varmepumper.

Men i Lyses fjernvarmesystem er andelen fossil energi høy.

Lyse liker å kalle fjernvarmen fornybar spillvarme fra forbrenningsanlegget på Forus, men vi vet at ca. 50 prosent av avfallet har fossilt opphav, og at oppskriften for å kutte utslipp er å redusere avfallsmengden. Dermed kan et omfattende fjernvarmesystem gi oss en «lock-in»; vi blir avhengig av store avfallsmengder og blir låst til varige utslipp.

Politikerne i Lyse-styret har utnyttet det positive bildet mange har av fjernvarme til å få solgt store mengder fossil gass.

Seks ganger mer fossilt

Men politikerne i Lyses styre har også bidratt til en annen og spesiell norgesrekord:

I Lyses fjernvarmesystem er det i dag 30,4 prosent tilført fossil energi, mest gass, og den fossile andelen har økt siden 2010. Nasjonalt er denne andelen kun 4,3 prosent. Av de 28 fjernvarmeselskapene i Norge er det ingen andre som er i nærheten av å blande inn så mye fossil energi som Lyse.

Vi kan si at politikerne i Lyse-styret har utnyttet det positive bildet mange har av fjernvarme til å få solgt store mengder fossil gass.

Dette er kanskje bra for økonomien i gassrøret, men det gir store klimautslipp som lett kunne ha blitt unngått med andre løsninger. Lyses satsing på gassbasert fjernvarme har bidratt til en «lock-in» i forhold til å bruke fossil gass, for nå blir det vanskeligere å kutte utslipp i regionen.

Les også:

Les også

Cecilie Bjelland stemt ut av Lyse

Les også

Skryt til Bjelland for styrejobben

Les også

Ingen dramatikk: Cecilie Bjelland forsvinner ut av styret

Politikerne har lukket seg inne i styrerommene og dreid Lyse-skuta vekk fra det fornybare.

Endring blir vanskeligere

En skulle tro at kommunalt eierskap med politikere i bedriftsforsamling og styre er en garanti for at energiselskapene fatter framtidsrettede beslutninger til glede for kommende generasjoner.

En skulle også tro at energiselskapene ble brukt som et redskap i kampen for å løse vår tids største utfordring, nemlig menneskeskapte klimaendringer. Hvis vi ser på Lyse er det dessverre ikke det som har skjedd.

Politikerne har lukket seg inne i styrerommene og dreid Lyse-skuta vekk fra det fornybare, de har fattet vedtak som har gjort Lyse til en del av den kortsiktige oljeøkonomien. Politikerne har bidratt til unødvendige utslipp av klimagasser og de har bidratt til en «lock-in» i forhold til gass som gjør det vanskeligere for vår region å gjennomføre nødvendige utslippskutt.

Les også:

Les også

Lett å fjerne klimautslipp, gjort med et pennestrøk

Les også

Hvorfor vil du fyre for kråkene, Ingeborgrud?

Les også

Vi trenger ikke lobbyister som kaller det brunvasking når politikere stiller spørsmål

Les også

Lyse tapte 191 millioner på «smart» satsing

Les også

Lyses Smartly-satsing: - De har tatt en sjanse, og da kan man tape penger

Les også

Lyse–kunde fikk sjokkregning: - Jeg fikk ikke sove på mange netter

Publisert: