Kan Riksrevisjonen nøste litt opp?

DEBATT: Når Riksrevisjonen skal se på Petroleumstilsynet, bør den også se på håndteringen av varslersaken i Shell og det som førte til IT-skandalen i Statoil?

Publisert: Publisert:

«Altfor ofte ser vi at kritikkverdige forhold blir omvekslet til kritikkverdige personer», skriver Owe Ingemann Waltherzøe.

Debattinnlegg

  • Owe Ingemann Waltherzøe
    Tidligere hovedverneombud i Statoil
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Varsling er ikke alltid enkelt å håndtere, hverken for arbeidsgiver eller for varsleren selv. Hvor grensen for det å si fra til egen arbeidsgiver om et kritikkverdig forhold går, fra å være et velment råd til rådet blir et varsel om et kritikkverdig forhold, er en utydelig grense.

Det er først når man har varslet om forholdet, og partene vurderer saken grunnleggende forskjellig, at uenighet oppstår. Men er det varsling på dette tidspunktet? Eller er det varsling først dersom det viser seg at det er hold i varselet, i form av at en faktisk kritikkverdig hendelse inntreffer?

Lav terskel

Arbeidsmiljøloven (AML) er idag utformet på en slik måte at man skal ha lav terskel for å kunne påberope seg å være varsler dersom man melder fra om et kritikkverdig forhold. Innskjerping av AML skal gjøre bedriften i stand til å bedre rutinene og takle varsling.

Altfor ofte ser vi at kritikkverdige forhold blir omvekslet til kritikkverdige personer» At Petroleumstilsynet (Ptil) definerer seg selv som et tillitsbasert tilsyn, gjør ikke situasjonen bedre for varsleren. Selvsagt vil arbeidsgiver kunne vise til fine hjemmelagde retningslinjer og blankpolerte varsler-prosedyrer. Mange bedrifter vil overfor tilsynet hevde at de har med en kritikkverdig person å gjøre, og vise til at «dette er en pågående personalsak som behandles etter gjeldende interne prosedyrer for slikt og er et selskaps internt anliggende».

Les også

Ble straffet for å ta jobben på alvor

Tannløst Ptil

Senest i Shell-skandalene ser vi et tannløst Ptil. Shell klarer effektivt å fjerne varsleren/hovedverneombudet Runar Kjørsvik for handlinger han har gjort i gjerningen som verneombud. Det påstås at han er illojal og motarbeider bedriften. Gjerninger vi andre forventer at han skal gjøre i sin rolle som hovedverneombud. Det påstås ikke at han har brutt arbeidsreglement, kommet full på jobb, stjålet eller agert aggressivt.

Varsleren Runar Kjørsvik har i ettertid fått fullt medhold av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Og ved at han, for sitt sivile mot, mottok den prestisjetunge Zola-prisen i Nobelinstituttet Oslo i januar.

Les også

Ble straffet for å ta jobben på alvor

Les også

Shell-advokat klaget inn i ny varslersak

Ptil sviktet

Tilsynsmyndigheten Ptil sviktet varsleren Runar og hadde mer tillit til Shells ledelse. At denne varslerens sak gikk til forlik, og et over snittet høyt beløp ble utbetalt, sier litt om hvilken tynn is oljeselskapet Shell selv mente de var på. Det sier mye om hvor villig selskapet var til å kjøpe seg ut av en pinlig situasjon. Dette etter å ha lagt ved overvåkingsbilder ved oppsigelsen. Dette er antagelig veldig pinlig for Ptil. Hvor var tilsynet da denne mannen ba om hjelp? De lukket saken og stemplet den som en intern personalsak.

Kanskje skulle Ptil åpnet tilsynssak på eget initiativ og gransket Shell for sin rolle og utøvelse av makt ovenfor tilsynets forlengede arm, hovedverneombudet. Man kan spørre seg hvorfor tilsynet ikke en gang har vurdert det. Men kanskje Riksrevisjonen ser at spørsmålet bør besvares, og dermed stiller det når de nå likevel skal granske tilsynet? Ikke vet jeg.

Kroneksempel

IT-skandalen i Statoil er et kroneksempel på at tilsynet svikter. Det ble varslet i forkant av hendelsen der en IT-ansatt i India åpnet en essensiell ventil på Mongstad i 2014. Bare anleggspesifikk kompetanse fra prosessfolket og dyktige kontrollrom-operatører hindret en storulykke. Ptil ga Statoil medhold i at det var trygt å ha slike ut-tilganger i India. Så skjedde altså det som fikk selskapet selv til å ta tilbake IT-kontroll over egne anlegg. Ikke etter påtrykk fra tilsynet, men etter påtrykk i mediene, især fra NRK. Kanskje er dette interessant for Riksrevisjonen å nøste litt i? Ikke vet jeg.

Publisert:

Les også

  1. Ptil fant ingen feil hos Statoil etter indisk IT-glipp

  2. Statoil brøt ikke varslingsplikten

  3. Varslere: Ptil gjør knefall for oljeselskapene

  4. Shell-oppsagt får pris for sin kamp mot oljemakten

  1. Debatt