Når frivilligheten blir bygget ned, taper samfunnet

DEBATT: Med kraftige kutt i midler til studieforbundene rammer regjeringen de eneste landsomfattende og organiserte tilbudene for sosial mestring, nye ferdigheter og inkludering.

Publisert: Publisert:

«Kompetanse er en nøkkel til å kunne drive frivillige organisasjoner med stor samfunnsnytte», skriver Gro Holstad. Her fra en skredøvelse på Fidjeland. Foto: Jonas Haarr Friestad

Debattinnlegg

  • Gro Holstad
    Generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Frivillig sektor hylles som inkluderingsarena, som avgjørende for barn og unges oppvekst og som viktig partner for staten i å løse oppgaver innen opplæring, helse, omsorg og beredskap.

Kompetanse er en nøkkel til å kunne drive frivillige organisasjoner med stor samfunnsnytte. Likevel foreslår regjeringen å kutte 22,5 millioner kroner som skulle gått til å finansiere kurs for over en halv million deltakere over hele Norge.

1200 kurs i Stavanger

Stavanger var den fjerde største kurskommunen i 2016. Over 1200 kurs ble arrangert for mer enn 14.000 deltakere. Dette handler om mer enn kortkurs for voksne.

Fellesskapet og den organiserte læringen i frivillig sektor er et viktig samlingspunkt i et lokalsamfunn. Det skaper levende og rike samfunn, som binder mennesker med ulik bakgrunn sammen. Det åpner dører til ny kunnskap og gir innpass i fellesskapet.

Mangfoldet av læringsarenaer bidrar til å skape sterke fellesskap og nettverk, de bygger tillit mellom folk og gir livet meningsfylt innhold for mange.

Les også

Regjeringen struper frivillige organisasjoner

Uforståelig

I Norge er det lang tradisjon for at organisasjoner driver intern skolering. Det er uforståelig at regjeringen ikke ser verdien i dette. Kuttforslaget i statsbudsjettet vil ramme opplæring av tillitsvalgte som driver hele frivillig sektor uten lønn, opplæring av redningshunder og førere som hvert år hjelper politiet med å finne omkring 50 bortkomne barn og voksne, språkopplæring for innvandrere slik at de raskere kan komme i jobb, kurs for funksjonshemmede som lærer å mestre hverdagen bedre og kurs for seniorer som ønsker å klare seg selv i en digital hverdag.

Studieforbundsordningen er en ubyråkratisk ordning styrt av frivilligheten selv, som sørger for kurstilbud tilpasset folks ønsker og behov. For samfunnet er dette en veldig rimelig måte å støtte og styrke et mangfold av organisert opplæring.

Frivillighet og studiearbeid har også en verdi i seg selv. Unescos fire søyler for livslang læring, påpeker verdien av et bredt læringsperspektiv: Vi må lære å kunne, å gjøre, å være og å leve sammen. Kursvirksomheten i frivillig og ideell sektor gir mange positive, samfunnsmessige bieffekter utover det instrumentelle.

Viktig kulturbærer

Studieforbundsordningen er en viktig kulturbærer som viderefører kunnskap og tar vare på kulturarv og tradisjoner. Frivillige organisasjoner skaper viktige læringsarenaer for ungdom og voksne over hele Norge. Musikkopplæring, bunadssøm, båtbyggerkurs, jegerprøver, revykurs og kurs i folkelige dansetradisjoner vil blant annet rammes av regjeringens kutt. Det er ikke alt som teller som kan telles. Som samfunn må vi ha noe å leve for, ikke bare noe å leve av.

Hjelper lite med fine ord

Når frivilligheten bygges ned, taper samfunnet. Når fellesskap svekkes, blir det også mindre tillit mellom folk. Det er i organisasjonslivet folk lærer seg å samarbeide, finne løsninger, inngå kompromisser og drive en organisasjon. Med så kraftige kutt i midler til studieforbundene rammer regjeringen de eneste landsomfattende og organiserte tilbudene for sosial mestring, nye ferdigheter og inkludering. Da hjelper det lite med fine ord om å styrke frivilligheten og forebygge utenforskap

Publisert:

Les også

  1. Regjeringen struper frivillige organisasjoner

  2. Vil rekruttere innvandrere til frivillig arbeid

  3. Frivillig arbeid gir bedre helse: - Det er terapi

  1. Debatt
  2. Frivillige
  3. Beredskap