Når pedagogikk blir til kollektiv ingeniørkunst!

DEBATT: Målet er at ansvarlig mobilbruk skal følge fellesskapets avtalte situasjoner, inkl. respekt og ansvarlighet. Dette kan bare læres ved øving og praktisering – ikke ved disiplinering.

– Det er bare å innse at det digitale klasserommet er kommet for å bli, enten det er snakk om mobiltelefoner eller andre kommunikative enheter, skriver Leif G. Wikene.
  • Leif Gunnar Wikene
    Leif Gunnar Wikene
    Tidligere rektor ved Bergeland videregående skole
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg registrerer at i forbindelse med årets budsjettbehandling i Stavanger kommune, går det blant annet mot felles retningslinjer for en mobilfri grunnskole. Dette til tross for en felles nasjonal politisk beslutning i den nye overordnede delen av læreplanverket hvor det blant annet understrekes at: «Ulike kommunikasjonsformer og bruk av teknologi både beriker og utfordrer det sosiale miljøet. Elevene må lære seg å opptre ansvarlig i alle sammenhenger i og utenfor skolen.»

Dette betyr med andre ord at å lære elevene riktig teknologibruk og nettvett, faktisk er en av skolens viktigste og mest prioriterte oppgaver. Å parkere denne mobile nettressursen i «en hylle på gangen», blir dermed å miste en særdeles viktig læreplanfestet og sosial læringssituasjon.

Les også

Stavanger strammer inn digitaliseringen for skolebarn

Les også

Sparer millioner på mindre skjermtid for de minste

Følelse av fellesskap og solidaritet

La det innledningsvis være sagt at mobiltelefoner selvsagt ikke skal være et uforutsigbart og forstyrrende element i opplæringen. Å løse denne utfordringen med forbud og kollektive sanksjoner, er imidlertid å gjøre pedagogikk til ingeniørkunst. Målet er at ansvarlig mobilbruk skal følge fellesskapets avtalte situasjoner, inkl. respekt og ansvarlighet. Dette kan bare læres ved øving og praktisering – ikke ved disiplinering. Elever som får delta i utformingen av klassens felles normer og forståelsen av disse, vil erfaringsmessig være mer villige til å etterleve dem. Det utvikles da en følelse av fellesskap og solidaritet mellom elevene og lærerne. Alle kjenner et personlig ansvar for det de har vært med på å skape.

Bruk av mobiltelefon tar helt klart av og til tar overhånd – ikke bare blant barn og unge, men faktisk i vel så stor grad hos foreldregenerasjonen, f.eks. i jobbsituasjoner, møter, o.l. Hvordan er det f.eks. i bystyresalen? Kanskje det bør plasseres et «mobilhotell» ved inngangen der for å sikre at alle politikerne følger med og ikke er i kontakt med omverdenen via sin mobiltelefon eller nettbrett?

Utvikle elevenes ansvarlighet

Hvorfor er det slik at politikere i slike saker nesten uten unntak velger den kollektive, disiplinære forbudslinjen? Som nevnt er den sosiale dybdelæringen i dagens skole like viktig som den faglige. Dette er ikke som noen hevder – ekstra, unødvendige, irrelevante og bagatellmessige oppgaver og sløsing med tid. Elevenes sosiale kompetanse og relasjonelle ferdigheter skal utvikles gjennom å møte oppståtte regel- og normbrudd som veilednings- og læringssituasjoner, dvs. hvor elevenes forståelse, begrunnelser og meninger blir etterspurt, og at de deretter får en mulighet til å komme med egne forslag til løsning som er i tråd med fellesskapets avtalte forventinger. Det handler kort og godt om å utvikle elevenes ansvarlighet og selvregulering – noe som utgjør dannelsens fundament.

For elever som gjentatte ganger og til tross for nevnte pedagogiske veiledning, ikke greier å forholde seg til de normene felleskapet har blitt enige om, må det selvsagt tas nødvendige og individuelle skritt for å endre vedkommendes forståelse og atferd.

Kommet for å bli

Når alt dette er sagt, vet vi at det eneste sikre er at både den teknologiske utviklingen og tidsånden er i konstant endring. Hva skal man f.eks. gjøre når elevene dukker opp med «mobiltelefonen» integrert i armbåndsuret eller som et «smykke» rundt halsen med en skjult ørepropp og mikrofon? Daglige kroppsvisitasjoner? Det er med andre ord bare å innse at det digitale klasserommet er kommet for å bli, enten det er snakk om mobiltelefoner eller andre kommunikative enheter. Den eneste fornuftige løsningen handler dermed om å utvikle indrestyrte elever som selv tar ansvar i tråd med den nye overordnede læreplanen.

Min over 40-årige erfaring fra skole og opplæring sier at det som her skal til, er også i fremtiden å møte elevene med likeverdighet, respekt og gode relasjoner. Først da skjer det en positiv sosial dybdelæring og danning – faktisk gjeldende også for resten av livet.

Publisert: