Urealistisk med privat ferjedrift i konkurranse med Rogfast

DEBATT: Byggingen av Rogfast må komme i gang igjen så snart som mulig. Prosjektet er viktig for utviklingen og sammenkoblingen av Rogaland.

Ferjer må innstille når været er for dårlig. En tunnel under fjorden er åpen døgnet rundt, året rundt – og den varer evig.

Debattinnlegg

  • Aleksander Reinertsen
    Ingeniør og Master of Business Adminstration (finans)
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

I artikkelen «Konsulenter: Konkurranse fra privat ferjedrift kan true Rogfast», publisert i Aftenbladet 4. mai, skisserer konsulentselskapet Ernst & Young (EY) et privat ferjetilbud de mener kan konkurrere med – og true finansieringen av – Rogfast.

Det er selvfølgelig nødvendig å vurdere eventualiteter når man beregner Rogfasts sannsynlige inntjening. Men EYs beregninger for privat ferjedrift er ikke basert på realistiske eller sannsynlige forutsetninger.

Privatferje over Boknafjorden er urealistisk av tre grunner:

1. Kortere reisetid for ytterst få

Overslagene EY har gjort i beregningen av lønnsom ferjedrift forutsetter en unaturlig høy andel ferjereisende. Ferjeandel på over 20 prosent er urealistisk. Konkurrerende privatferje vil i ytterste konsekvens være raskere enn Rogfast for 535 personer som bor vest på Rennesøy. Andre private ferjer, som Lauvvik–Oanes og Valestrand–Breistein utenfor Bergen, kan konkurrere på reisetid for mange reisende. Det kan ikke Rogfast. Lavere pris alene vil aldri lokke nok reisende fra motorvei til ferje.

2. Ingen interesse for privatferje

Etter åpningen av Ryfast i desember 2019 ble Lauvvik–Oanes opprettholdt som privat-ferje. Rogfast-motstandere trykker dette til sitt bryst og bruker det som argument for at privat-ferje kan true Rogfast. Dette vitner om en manglende forståelse for de politiske og geografiske forutsetningene for de to prosjektene.

De som kjenner Ryfast-historien, kjenner også den politiske viljen som fantes for å sikre linken over Høgsfjorden med privat ferje. Det eksisterer ingen slik vilje når det gjelder Rogfast. Alle berørte kommuner er positive til tunnel.

Heller ikke blant private aktører finnes det historisk vilje til å drifte privat ferje i konkurranse med undersjøisk tunnel. Tunnel har erstattet ferje 30 ganger i Norge. Ryfast er det eneste av disse prosjektene som har resultert i privat ferjedrift.

EY trekker også fram hurtigbåt som en mulig konkurrent til Rogfast. Den offentlig subsidierte hurtigbåten mellom Stavanger og Haugesund ble nedlagt i 2014. Her har fjorden altså ligget åpen for private hurtigbåtinitiativ i over fem år. Ingen aktører har meldt seg. Hvorfor skulle et raskere busstilbud gjennom Rogfast plutselig inspirere en privat aktør til å drive hurtigbåt mellom nord- og sørfylket?

Historikken viser tydelig at det ikke finnes lønnsomhet i å drifte slike tilbud.

3. Værutsatt fjordstykke

Å drifte privat ferje over Boknafjorden i konkurranse med motorveitunnel er en øvelse ingen aktører vil ønske å ta fatt på. Sporadiske ferjer vil ikke kunne konkurrere med døgnåpen tunnel.

I tillegg ligger fjorden utsatt til. Mange avganger i sambandet Mortavika–Arsvågen har vært innstilt som følge av uvær bare det siste halve året. Ved ferjedrift er det også en risiko for tekniske problemer. Rogfast vil bygges med to løp, svak stigning og hyppige rømningssjakter. Ved uforutsette hendelser vil ett løp raskt kunne åpnes opp for toveistrafikk. I allslags vær.

Varer evig

Byggingen av Rogfast må komme i gang igjen så snart som mulig. Prosjektet er viktig for utviklingen og sammenkoblingen av Rogaland. Tunnelen vil være den viktigste transportåren i fylket vårt i overskuelig framtid – en tunnel varer faktisk evig. Lite framtidsrettede alternativ som fortsatt ferjedrift bør ikke vies mye oppmerksomhet. Det bør heller ikke urealistiske trafikktall for privat ferje i konkurranse med motorveitunnel.

Publisert: