Skuffende lite bredde i boligpolitikken fra NBBL

DEBATT: Det er overraskende at Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) ved spesialrådgiver Tore Johannesen målbærer så fastlåste tanker om de unges situasjon i boligmarkedet.

Publisert: Publisert:

«Stavangers alternativ er enklere: Har man betalingsevne til å kunne betale leie, så kan man heller kjøpe egen bolig med en gang. Det enkle er ofte det beste», skriver John Peter Hernes. Foto: Jonas Haarr Friestad

Debattinnlegg

  • John Peter Hernes
    Kommunalråd og gruppeleder for Høyre, Stavanger
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Først kommer et innlegg som i hovedsak handlet om hvor heldig hans generasjon har vært med verdistigning i boligmarkedet. Så hevder han at det ikke bør være et politisk ansvar å hjelpe dagens ungdommer med garantier, slik at de også kan komme inn i boligmarkedet. Det er sikkert ikke ment slik, og at det hadde vi sikkert oppklart i en god boligprat over en kopp kaffe.

Velkjente ordninger

Torsdag 21. mars kommer Johannesen med et nytt innlegg, som jeg synes svekkes av et ensidig behov for å fortelle hvilke partier han liker og misliker.
Det etterlyses en bredere boligpolitikk i Høyre. Men bredden det reklameres for på vegne av NBBL, har lite nytenking eller bredde, men handler om to velkjente ordninger som startlån og eie-for-leie.

Jeg har drøftet eie-for-leie mange ganger med blant annet Bate, som Johannesen peker på. Dessverre er ikke dette noen vidunderløsning, og Forbrukerrådet har vært kritisk til noen av variantene. Bate har virkelig prøvd å lage gode leie-for-eie-ordninger, men blant annet egenkapitalforskriften har gjort det vanskelig å få ordningen til å fungere etter hensikten. Stavangers alternativ er enklere: Har man betalingsevne til å kunne betale leie, så kan man heller kjøpe egen bolig med en gang. Det enkle er ofte det beste.

Startlån er heller ikke noe nytt. Hvorfor skal helt vanlig ungdom måtte søke på en byråkratisk ordning som går via statsbudsjettet og kommunene? Er det ikke mer nytenkende å justere spillereglene slik at unge kan få startlån i vanlige banker slik foreldrene deres fikk?

I likhet med partinestor Kåre Willoch mener jeg at vi må rette søkelyset på hvordan situasjonen for unge i etableringsfasen er, og at vi må se på regelverk og ordninger i et generasjonsperspektiv.

Skal vi tenke nytt, er det en fordel å løfte blikket og prøve å se ting i helikopterperspektiv. Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak har regnet ut at det å eie egen bolig er skattemessig subsidiert med netto cirka 35 milliarder i form av redusert formuesverdi. Tar man med rentefradraget for de 3500 milliardene norske husholdninger har i lån, så snakker man om store beløp.

Selveierdemokratiet

Jeg mener at selveierdemokratiet, det å kunne eie sin egen bolig, er viktig både sosialt, økonomisk og demokratisk. At vi som samfunn legger til rette for vi kan eie egen bolig, er derfor bra. Men et godt konservativt slagord er at vi skal «forandre, for å bevare». I dette perspektivet mener jeg vi nå må vri spillereglene for lån og skatt mer i favør av unge i etableringsfasen, enn i favør av generasjonen til Tore Johannesen og meg selv.

Publisert:

Les også

  1. Tore Johannesen: Lånegaranti for unge boligkjøpere er ikke et politisk ansvar

  2. Høyre: – Bedre boligmarked for unge er vårt ansvar

  3. – Hvordan få en bredere boligpolitikk, Høyre?

  1. Debatt
  2. Boligpolitikk
  3. Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)