• Regjeringen vedtok i oktober 2016 en opptrappingsplan mot vold og overgrep, men når vi har en regjering som ikke vil betale for det som kreves, blir det bare ord. NTB scanpix

Regjeringen mangler handlekraft for de barna som trenger det aller mest

KRONIKK: Det er merkelig at regjeringen selv velger å sette ned et utvalg for nettopp å sette søkelyset på samfunnets mest sårbare – for så ikke å følge dette opp.