• «Systematiske lovbrudd må stanses. Lover skal påvirke praksis», skriver Tove Gundersen. Illustrasjonsbilde/Shutterstock

Jeg forsvarer ikke ulovlig bruk av tvang

Tvangsmedisinering: Målet er mer frivillighet og reduksjon av tvang. Målet er pasientsikkerhet og godt samarbeid mellom pasient, pårørende og hjelpetjenesten.