• «Vi skylder innbyggerne på Vestlandet og næringslivet muligheten til å komme raskt frem og trygt hjem», skriver Silja Ekeland Bjørkly, Harald Victor Hove , Harald Larssen Lønning, John Peter Hernes og Ole Ueland. Her fotomontasje fra Rogfast. Statens vegvesen / Cowi

Fergefri E39 er Vestlandets intercity

DEBATT: Vi tror på Vestlandet, og skal vi lykkes må vi realisere fergefri E39.