• «Vår konklusjon er entydig, det å følge vaksinasjonsprogrammet gir både deg og dine barn de beste forutsetninger for et godt liv med en sunn mikrobiota», skriver fire vaksineforskere. NTB scanpix

Nei, vaksiner er IKKE som sprøytemiddel i kroppen

KRONIKK: Vi trenger ikke mer feilinformasjon og skremselspropaganda om vaksiner, Margit Vea.