• Forskingsprosjektet Resilient «er uavhengig av de til enhver tid gjeldende samfunnsvindene, systemene eller strukturene. Det er vanskelig å se at dette er å be dem [elevene] om å tilpasse seg [systemet]», skriver tre UiS-forskere. NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Resilient-prosjektets mål er å styrke en skole som ser hele eleven

DEBATT: Forskningsprosjektet Resilient har som mål å skape trivsel, tilhørighet og motivasjon på skolen ved å støtte opp om elevenes sosiale og emosjonelle utvikling.