Flertallspartiene satser på fellesskapet

DEBATT: Aftenbladets gjestekommentator Natasja Askelund viser et sterkt engasjement for både helse og kultur, hennes to arbeidsområder. Det er både bra og viktig. Det samme er kritikk av de nye flertallspolitikerne – dersom det er berettiget.

Det nye flertallet utenfor rådhuset i Stavanger da de la fram sitt første budsjett. I spiss Kari Nessa Nordtun (Ap), etterfulgt av Dag Mossige (Ap), Daria Maria Johnsen (MDG) og varaordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp). Lenger bak Eirik Faret Sakariassen (SV) og Mímir Kristjánsson (Rødt). Bakerst skimtes Frode Myrhol (FNB).
  • Sverre Uhlving
    Kommunestyrerepresentant, Stavanger Arbeiderparti
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Askelund beskriver godt sine to helt forskjellige arbeidshverdager i kommentaren «Det er oss, fellesskapet» i Aftenbladet 7. januar.

Hun skriver at både helsesektor og kultur er viktig for å ha et godt samfunn og et sterkt fellesskap. Dette er bra, og det tror jeg de fleste er enige i.
Hun hevder imidlertid at «de nye flertallspartiene gikk i krigen mot verdier og kontrakter de burde være programforpliktet til å arbeide for» ved å «spare penger på kunst, kultur og helsevesen».

Dette er påstander jeg ikke kjenner meg igjen i. Det var et betydelig engasjement i alle samarbeidspartiene for å sette sammen et best mulig budsjett for Stavanger.

Det er vår plikt som politikere å sørge for at vi leverer best mulig tjenester til innbyggerne innenfor de økonomiske rammer vi har.

Krevende oppgave

Det er ikke tvil om at de nye flertallspartiene hadde en krevende oppgave da det skulle lages et budsjett for nye Stavanger kommune i 2020. Kommuneøkonomien i Stavanger er dårligere enn for få år siden, men er fortsatt relativt god i nasjonal målestokk. Kommuneøkonomien blir imidlertid presset med regjeringens årlige krav om skattelettelser og effektivisering. I år var situasjonen ekstra krevende da regjeringen i tillegg ga oss et uventet minus på 70 millioner i mindre eiendomsskatt i 2020 på grunn av kommunesammenslåingen.

Jeg mener budsjettet som ble vedtatt er meget godt, og ikke gir grunnlag for den bekymring som Askelund gir uttrykk for. Samarbeidspartiene har hatt klare prioriteringer på å styrke tilbudet til barn, unge og barnefamilier.

Kuttforslagene ble reversert

Vi erkjenner at ikke alle forslagene til kutt på kultur- og idrettsområdet i det første budsjettforslaget, var like treffsikre. Etter interne og eksterne innspill og ved økt skatteinngang, så ble kuttforslagene reversert. Kulturbudsjettet er faktisk økt med ca. 12 millioner fra 2019 (noe pga. Rennesøy og Finnøy).

Det er feil at budsjettet for helse og velferd ble i kuttet av samarbeidspartiene sammenlignet med kommunedirektørens forslag. Det var i hele prosessen tydelig at dette området skulle skjermes/prioriteres, og det ble gjort ytterligere påplussinger med flere tiltak i forhold til grupper med stort behov. Samarbeidspartiene har bedt om en gjennomgang av kostnadsnivået på de områdene der Stavanger har tydelig høyere kostnadsnivå enn sammenlignbare kommuner.

Her fremgår det at Stavanger bruker mest på kultur og på noen områder innenfor helse og velferd, men mindre igjen på andre områder. Det betyr ikke at Stavanger prioriterer feil, men statistikken kan være et redskap for å se om måten vi organiserer våre tjenester på er optimal.

Satser på fellesskapet

Det er vår plikt som politikere å sørge for at vi leverer best mulig tjenester til innbyggerne innenfor de økonomiske rammer vi har. Jeg mener at det budsjettet som samarbeidspartiene har vedtatt for nye Stavanger kommune, viser at vi satser på fellesskapet og det skal vi fortsette med!

Publisert: