Er alle like mye verdt?

DEBATT: Vis barnevernsbarna, som har opplevd svikt fra det offentlige, den respekten de fortjener.

«Likhet for loven er kanskje ikke like viktig for alle? Er vi alle like mye verdt, eller? Vi ser dessverre ofte at menneskeverdet vurderes ut fra status og posisjoner i vårt samfunn», skriver Borghild Karin Børresen.

Debattinnlegg

 • Borghild Karin Børresen
  Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

«Alle er like mye verdt. Det kan virke selvfølgelig. Men begynner vi virkelig å leve etter det, kan forvandling skje. Da kan vi samles i håpet om et godt liv for alle.» (Sitert fra kongens nyttårstale).

Vi må vise medmenneskelighet. Vi må ikke bli så selvgode og egosentriske at vi stenger av for det som er ubehagelig. Det er viktig å vise hverandre respekt. Vise holdninger som innbefatter fellesskapstanken oss ikke de og vi.
«Marginene i livet er små. Ingen vet hva morgendagen vil bringe». (Fra kongens tale)

Felles ansvar

Alle er like mye verdt. Oppleves det slik for alle, mon tro? Vi har et felles ansvar for å gi mennesker rundt oss troen på at de er verdifulle. Politikerne våre har et særlig ansvar. Det mangler ikke lovverk, men skorter ofte på gode holdninger.

Flere artikler i Stavanger Aftenblad har belyst saker hvor barnevernsbarn ikke har fått den behandlingen som er verdig en rettsstat. Alle mennesker er like for loven og skal behandles med respekt. Det er knyttet til selve ideen om rettsstaten og menneskerettighetene.

Det opplyses fra Stavanger kommune om at ofrene står fritt til å føre rettssak mot dem som er ansvarlig for deres omsorgssvikt. Utrolig, men sant.
Glassjenta - Stavanger Aftenblad

Hvorfor slik motstand mot å hjelpe? Problemet er at politikerne ved sine holdninger, kan synes som om de er mer opptatt av å bringe sakene til taushet, kanskje både av økonomiske grunner og ubehaget ved å bli konfrontert med den urett som er begått. Det tydeliggjøres bl.a. ved: «Oppreisningsordningen Stavanger kommune hadde fram til 2017 var politisk vedtatt og basert på moralsk ansvar. I dag er det ikke mulig å søke på billighets- eller rimelighetserstatning i Stavanger kommune.» (Stavanger kommunes hjemmesider). Det moralske ansvaret opphørte i 2017.

Et grunnleggende prinsipp er at myndighetene ikke må diskriminere enkeltindivider eller grupper. I Grunnlovens paragraf 98 slås det fast at alle er like for loven og at intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. «Personer som opplever å ha blitt utsatt for urett står også fritt til å fremme et rettslig erstatningskrav mot kommunen. Kravet blir vurdert på rettslig grunnlag opp mot vilkårene i skadeerstatningslovens paragraf 2-1. Kravet må fremmes skriftlig og dokumenteres. Om det foreligger erstatningsansvar, blir i siste instans avgjort av retten.»(Stavanger kommunes hjemmesider).

Lovverket ble brutt

Det opplyses altså fra Stavanger kommune om at ofrene står fritt til å føre rettssak mot dem som er ansvarlig for deres omsorgssvikt. Utrolig, men sant.
Vitner disse holdningene om at vi er like mye verdt? Barnevernet er blitt kritisert for arroganse, og det med rette. Kommunalsjef for barn, unge og familie viser til lovverket som styrer deres handlinger. Lovverket er viktig, men det må gjelde alle mennesker. Lovverket ble brutt overfor de gjeldende barnevernsbarna.

Likhet for loven er kanskje ikke like viktig for alle? Er vi alle like mye verdt, eller? Vi ser dessverre ofte at menneskeverdet vurderes ut fra status og posisjoner i vårt samfunn.

Kongen fokuserte i sin tale videre på betydningen av tillitssamfunnet hvor en vil hverandre vel, se hverandre, ikke mistenkeliggjøre hverandre og gi hverandre de gode ordene.

Gjenskape tillit

Vi har alle noe å strekke oss mot, for det er dessverre lang vei å gå før alle er like mye verdt. I særdeleshet ber jeg politikerne ta sitt ansvar, sammen med kommunalsjef for barn, unge og familie, for å gjenskape tillit og få på plass en kommunal oppreisningsordning i påvente av en nasjonal ordning. Muligheten er der, men fins der vilje? Vis barnevernsbarna, som har opplevd svikt fra det offentlige, den respekten de fortjener.

Glassjenta - Stavanger Aftenblad

Les også

 1. Sandnes vil betale 3 mill. i erstatning for mangelfull oppfølging fra Barnevernet

 2. Ordfører Wirak beklager til ofrene: Sandnes betaler ut erstatning i tre barnevernssaker

 3. Mona Anita Espedal søker om permisjon fra politikken

 4. Mona Anita Espedal kåret til Årets modigste kvinne av Tara

Publisert:
 1. Debatt
 2. Stavanger kommune
 3. Barnevernet
 4. Erstatningskrav
 5. Stavanger

Mest lest akkurat nå

 1. Ryfylke har fått sin første vingård

 2. Ny utrolig rekord for Haaland

 3. Storbritannia strammer inn på koronareglene

 4. Kunngjorde at han legger opp - nå vurderer Bryne-profilen å gjøre helomvending

 5. Vogntog mot personbil - mann satt fastklemt

 6. Førstestatsadvokat Harald L. Grønlien er død