Regjeringen satser på havvind

DEBATT: Norsk sokkel har et betydelig potensial for havvind, noe denne regjeringen har satset på helt siden vi entret regjeringslokalene i 2013.

Publisert: Publisert:

« Norge kan bli verdensledende i utviklingen av grønn teknologi», skriver Ole Ueland. Foto: Equinor

Debattinnlegg

  • Ole Ueland
    Fylkesordførerkandidat for Rogaland Høyre

Historisk har Norge alltid hatt en ledende rolle i maritim virksomhet. Havet og kysten ligger i vårt DNA og er noe vi skal være stolte av. Vi nordmenn eier en lang kystlinje, og dette gir oss enorme muligheter og ressurser, spesielt innen fornybar energi.

I Stavanger Aftenblad 20.08 kritiserer fylkesordførerkandidat Marianne Chesak (Ap) denne regjeringen for å ha en passiv rolle når vi snakker om havvind. Dette er selvsagt feil.

Denne regjeringen fører en offensiv klimapolitikk, der det å legge til rette for grønn omstilling står sentralt. Staten bidrar gjennom satsingen på Enova til teknologiutvikling slik at omstillingen kan lykkes.

Store bevilgninger

Regjeringen har siden 2013 økt Enovas årlige bevilgning med over 1,3 milliarder kroner. I tillegg har vi nylig annonsert beslutningen om at Enova vil støtte demonstrasjonsprosjektet Hywind Tampen med hele 2,3 milliarder kroner, som er det største støttetilsagnet fra Enova noensinne.

Verden trenger land som går foran og viser at det er mulig å omstille økonomien og kutte klimagassutslippene uten at den økonomiske veksten stagnerer.

Havvind er en voksende næring globalt og en viktig del av et fremtidig bærekraftig energisystem.

Når et stort oljeselskap som Equinor viser at de ønsker å øke fokuset på fornybare energikilder er det svært oppløftende, og det viser at regjeringens klimapolitikk gir resultater.

Vi i Rogaland sitter på en kompetanse fra olje-og gassnæringen som tilsier at vi har potensial til å bli verdensledende på utvikling av flytende havvind-teknologi. Vi må bygge videre på den kompetansen vi har i petroleumsnæringen til ny grønn energi-industri. Da trenger vi prosjekter som Hywind Tampen.

Stor ressurs

Flytende havvind kan bli en enorm energiressurs om vi lykkes i å redusere kostnadene slik at flytende vind på sikt blir konkurransedyktig med andre energikilder.

Verden trenger land som går foran og viser at det er mulig å omstille økonomien og kutte klimagassutslippene uten at den økonomiske veksten stagnerer. Her har Norge en mulighet til å vise at det går an.

I 2018 presenterte vi regjeringens havvindstrategi, og i september i år har vi invitert markedsaktørene til et eget toppmøte om havvind i Bergen. Dette er en særdeles offensiv klima- og næringspolitikk, og viser at Chesak bommer i sin analyse.

Klimakrisen er ikke midlertidig. Den krever langsiktige, helhetlige løsninger. Ikke bare for Norge, men hele verden. Det at Norge nå satser på havvind handler først og fremst om å utvikle en teknologi som blir så god at andre land også vil bruke den på sikt. Norge kan bli verdensledende i utviklingen av grønn teknologi, og vi ønsker å få resten av verden med på laget.

Publisert: