Vill lek med tall i kvalitetsmeldingen til stavangerskolen

DEBATT: Det trekkes en oppsiktsvekkende og noe mystisk konklusjon i Stavanger kommunes kvalitetsmelding for stavangerskolen: Barn av foreldre med lav utdanning ligger tilsvarende tre skoleår bak barn av foreldre med høy utdanning.

Debattinnlegg

 • Kjersti Lundetræ
  Kjersti Lundetræ
  Professor og senterleder, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, UiS
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Aftenbladets Harald Birkevold kaller dette «helt vilt!». Men det er faktisk kommunens lek med tall som er helt vill, så Birkevold og andre som kjente hjertet snøre seg, kan puste litt ut.

12 poeng tilsvarer ikke tre skoleår

Riktignok er det ulikheter mellom elevene i stavangerskolen, og det stemmer at det blant annet henger sammen med elevenes familiebakgrunn. Kommunen viser til at det i snitt er 12 grunnskolepoeng som skiller elever med foreldre som har respektiv lav eller høy utdanning.

For ordens skyld: Grunnskolepoeng er et uttrykk for elevenes karakterer når de går ut av 10. trinn. En forskjell på 12 poeng tilsvarer en karakterforskjell på 1,2, for eksempel forskjellen på å ha 4,0 og 5,2 i snitt.

Hvordan Stavanger kommune kan påstå at denne forskjellen tilsvarer tre års skolegang, er rett og slett et mysterium.

Foreldrene er viktige

Samtidig er det ikke greit at ulik bakgrunn gir så store ulikheter i karaktersnitt på ungdomsskolen som vi ser i stavangerskolen – og i Skole-Norge ellers. En viktig målsetning til norsk skole er å jevne ut sosiale forskjeller, slik at alle får best mulig utgangspunkt for å klare seg i livet – uavhengig av hvor lenge mor eller far gikk på skolen.

Det er allikevel viktig å huske på at det er en sannhet med modifikasjoner at foreldres utdanningsnivå er avgjørende for hvordan barna gjør det på skolen. Vi finner en rekke elevgrupper som har foreldre med lavt utdanningsnivå, men som likevel gjør det bra på skolen.

Det som synes å ha minst like stor betydning som foreldrenes utdanningsnivå, er om foreldrene formidler at de verdsetter utdanning, at der er et godt samarbeid mellom hjem og skole, at foreldrene viser at de har forventninger til barnet eller ungdommen sin og at lærerne har like store forventinger til alle elever, uavhengig av foreldrebakgrunn.

Les også

Bjørg Klokk i 2017: – Du skulle berre visst kor mange gutar me har hatt her som seier at «dei gav faen». Dei gjorde eigentleg ikkje det

Les også

Torstein Tvedt Solberg (Ap): – Det Bjørg tek opp er det største sviket i skulen

Skoler tar gode grep

Skolene er på mange måter i en utfordrende situasjon. For i tillegg til at skolen skal jevne ut ulikheter, skal alle elever få utnyttet læringspotensialet sitt best mulig. Det er krevende å skulle kombinere disse to oppgavene. Det finnes imidlertid noen grep skolen kan ta, fra første klasse og gjennom alle ti grunnskoleårene.

Forskning viser at tidlig innsats og ulike former for motiverende undervisning på barneskolen bidrar til å minke både kjønnsforskjeller og ulikheter i ferdigheter. Ikke minst på ungdomstrinnet er det viktig med motiverende og engasjerende undervisning i et raust og støttende læringsmiljø.

Tall må brukes med omhu

Det er mye som går bra i Stavanger. Det er positivt å lese at elevene rapporterer at de trives og er tilfredse med skoletilbudet sitt, og at en mindre andel elever i Stavanger enn i andre storbyer opplever mobbing. Det er fint at de gjør det bra på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Det er mange elever, lærere og foreldre som skal være stolte over den gode jobben som gjøres i Stavanger.

Det er også gledelig at kommunen vil gjøre mer for de som har utfordringer. Vi trenger å vite mer om hva som skal til for å opprettholde engasjementet for læring blant elevene etter hvert som årene går.

Og ikke minst: Hvis vi skal utvikle norsk skole, må vi holde tunga beint i munnen og bruke kunnskapen og tallene vi får gjennom rapporter og evalueringer på riktig måte.

Les også

 1. – Det er helt vilt! Noen avgangselever i Stavanger ligger tre skoleår på etterskudd

 2. Solveig G. Sandelson: «Vi må finna ut av det med gutane»

 3. «Kritikk, ja takk! Uthenging, nei takk!»

Publisert:
 1. Skole
 2. Stavanger kommune
 3. Harald Birkevold

Mest lest akkurat nå

 1. I verste fall står hele Nye SUS ferdig på Ulland­haug først i 2040

 2. Inviterer til gjen­åpnings­feiring i Stavanger lørdag kveld

 3. Nå er huset og fasaden total­endret: – Folk kjører sakte forbi for å se

 4. Da Haaland kom, så verdens­mesteren hans store svakhet

 5. Alsgaard glad for at han til slutt turte: – Det åpnet en del dører inni meg

 6. – JESSSSS! Endelig slutt på å være politi