Spar oss for et monsterbygg i sentrum

DEBATT: Vi tilrår så sterkt vi kan at Rådmannens innstilling legges til grunn for endelig vedtak av detaljregulering av Knud Holms gate 8. Noe annet vil være en hån mot alle de som har engasjert seg i debatten om utforming av dette sentrale byområdet.

«Utbyggeren prøver seg på ny med et hus som stresser de rammene som nettopp er satt. Rådmannen påviser en rekke alvorlige miljømessige problemer ved dette og anbefaler å holde seg til den nylig vedtatte Sentrumsplanen», skriver Per Th. Grimnes, Nils Jacobsen og Rolf Skjelstad. Her en illustrasjon på hvordan høyhuset kan bli seende ut fra Vågen.

Debattinnlegg

 • Per Th. Grimnes
  Nettverket Byutviklingens lange linjer, BULL, avd. Stavanger
 • Nils Jacobsen
  Nettverket Byutviklingens lange linjer, BULL, avd. Stavanger
 • Rolf Skjelstad
  Nettverket Byutviklingens lange linjer, BULL, avd. Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Det har vært et sterkt engasjement tilknyttet Base Propertys ønske om å bygge et megahus i Knud Holms gate. Fjorårets offentlige debatt resulterte i at bygget ble «jekket» ned til en høyde noenlunde i samsvar med St. Olav-blokkene. Dette ble fastsatt som ramme i Sentrumsplanen.

Men utbyggeren prøver seg på ny med et hus som stresser de rammene som nettopp er satt. Rådmannen påviser en rekke alvorlige miljømessige problemer ved dette og anbefaler å holde seg til den nylig vedtatte Sentrumsplanen. Han konkluderer: «Etter rådmannens oppfatning er planforslaget i strid med høydebegrensningene og kvalitetskravene i kommunedelplanen for Stavanger sentrum. Høyhuset får store konsekvenser for lokalklimatiske forhold i parker og offentlige byrom, det historiske bylandskapet og for naboers lys- og utsynsforhold. Rådmannen anbefaler derfor at planforslaget avvises, og at forslagstiller bearbeider planen i tråd med sentrumsplanens kvalitetskrav og høydebegrensninger». Dette velger politikerne å se bort fra. Kommunalstyret for byutvikling vedtar 20. juni i år, å sende Base Propertys høyhusplan på høring med bare små justeringer. Frist for merknad er 12. september – knapp tid, tatt i betraktning ferietid.

Illustrasjon av Rolf Skjelstad.
Les også

Lokalvalget – det gjelder våre egne omgivelser

Limits to growth

Sentrumsplanen legger til rette for flere arbeidsplasser i sentrum. Arealene er knappe og det må bygges tett. Rådmannens saksframlegg gir innblikk i en noe absurd verden. Vi vet at sentrumsbebyggelse gjerne har en tomteutnyttelse mellom 300, kanskje opp mot 500 prosent i særlige tilfeller. Base Propertys megaprosjekt i Knud Holms gate har en utnyttelse på mellom 1750 og 1950 prosent, (ifølge sakspapirene). Tomten er på 833 m2, og bygget skal «krages ut over tilstøtende gateløp». Kan dette bidra til noe i nærheten av en vakker by? Det går sannelig an å ta for kraftig i. I dagens virkelighet tales det stadig oftere om «Limits to growth». Arbeidsplasser i og nær sentrum er bra, men la oss ikke ved behandling av den første større byggesaken «skadeskyte» Sentrumsplanen og slik manifestere Voltairs visdomsord: «Det beste kan bli det godes verste fiende.»

Medvirkning på liksom

Vi har hatt kommunevalg. Det vil gi store omskiftninger. Et hovedanliggende har vært politikeres manglende evne til å lytte til folket de representerer. Mange finner seg ikke lenger i dette. Megahuset til Base Property har i avisspaltene fått det glatte lag. Folk flest vil ikke ha et forvokst bygg i sentrum. Kommunen inviterte 26. august til informasjonsmøte om høyhuset. Kari og Knud Helliesen deltok. De beskriver opplevelsen av ikke å bli hørt i Aftenbladet 10. september. «Byutviklingens lange linjer» var til stede på et annet informasjons- og medvirkningsmøte, den 2. september. Møtet var elendig markedsført. Det møtte 10-15 personer, derav tre fra St. Olav. Et sinnrikt medvirkningsopplegg med spørsmål og flotte kart, ga minimale resultater. Tiden som var avsatt strakk knapt til mer enn å hilse på hverandre. Vi satt alle igjen med en følelse av at det hele var ledd i å konstruere et medvirkningsalibi.

Presedens

Vi tilrår så sterkt vi kan at Rådmannens innstilling legges til grunn for endelig vedtak av detaljregulering av Knud Holms gate 8. Noe annet vil være en hån mot alle de som har engasjert seg i debatten om utforming av dette sentrale byområdet. En dispensasjon fra nylig vedtatt Sentrumsplan vil undergrave planen. Dispensasjon kan i så fall enhver grunneier/utbygger påberope seg, mange sikkert med langt bedre grunn en Base Property.

Les også

 1. St. Olav-beboere vil ikke ha nytt høyhus midt i glaningen

Publisert:
 1. Debatt
 2. Byutvikling
 3. Base Property

Mest lest akkurat nå

 1. Helseministeren: – At Nord-Jæren nå innfører munnbindpåbud viser at de tar situasjonen på alvor. Et eksempel til etterfølgelse

 2. Det går ikkje så bra med Knut (42) på Mallorca

 3. Disse korona­reglene gjelder nå

 4. SV krever kontantstøtte for å hjelpe folk med strømregningen

 5. Marcus (8) er koronasmittet. Det var ikke åpenbart for noen. Så ble det for første gang masse­testing på skolen

 6. Marianne Helgesen (45) lot bilen stå i 17 år. Sånn blir du kvitt kjøreangsten.