Høyre tenker feil om barnevern

BARNEVERN: I sin leder mandag 5. august erklærer Stavanger Aftenblad seg enig i Høyres påstand om at kommuner med færre enn fem ansatte i barnevernet ikke kan gjøre en god nok jobb for de mest sårbare barna. Det er likevel ikke der skoen trykker mest.