Høyre tenker feil om barnevern

BARNEVERN: I sin leder mandag 5. august erklærer Stavanger Aftenblad seg enig i Høyres påstand om at kommuner med færre enn fem ansatte i barnevernet ikke kan gjøre en god nok jobb for de mest sårbare barna. Det er likevel ikke der skoen trykker mest.

  • Kari Nessa Nordtun
    Gruppeleder og ordførerkandidat, Stavanger Ap
  • Ine Haver
    Sosionom med master i sosialt arbeid, Stavanger Ap
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Dette er i seg selv en interessant diskusjon, men det hjelper ikke med større enheter når det virkelige problemet er at kontaktpersonene – enten de jobber på et kontor med fem, femti eller hundre kolleger – har altfor mange saker å jobbe med.

Les også

LEDER: Kommunene må samarbeide om barnevern

Å lage større barnevernenheter er i beste fall å skyve det virkelige problemet foran seg.

Gjennom grasrotaksjonen #heierna har tusenvis av ansatte i barnevernstjenesten over hele Norge engasjert seg for å få gjennomslag for at barnevernstjenesten bør styrkes med flere stillinger. Dette fordi de ønsker å ha bedre tid til hvert enkelt barn og familie, og sørge for å gi forsvarlig og lovpålagt hjelp.

Les også

Hun er en av frontfigurene bak #heiErna, grasrotoppgjøret for flere stillinger i barnevernet

Det er der fokus bør ligge. Arbeiderpartiet ønsker å øremerke midler til å styrke barnevernstjenesten med flere stillinger. Lokalt i Stavanger har også SV, MDG og Rødt gitt uttrykk for at de støtter en slik satsing.

Det betyr ikke at det ikke kan være gevinst i å slå sammen mindre enheter til større. Flere steder rundt om i landet finnes det allerede i dag mindre kommuner som samarbeider på dette området på tvers av kommunegrenser, blant annet i forhold til akuttberedskap. Geografiske forhold og bosettingsmønster gjør at det uansett vil være utfordrende å ha tilfredsstillende akuttberedskap uten flere ansatte.

Organisering kan være et viktig virkemiddel, men det vil ikke være løsningen alene. Vi vet at flere kontaktpersoner i både små og store kommuner kan sitte med over 30 saker hver. Ifølge FO bør det innføres en bemanningsnorm som sier at ingen kontaktpersoner bør ha mer enn 15 saker.

I stedet for å avvise at staten har et ansvar for et bærekraftig barnevern forsøker Høyre å sette fokus på småkommunenes problemer. Regjeringspartiene bør heller være med å diskutere – og ta ansvar for – bemanningssituasjonen i barnevernet i Norge.

Publisert: