• Reiselivet kan bidrar – og kan bidra mer – med løsning på flere av dagens utfordringer, som integrering, sysselsetting av unge og kvinner, klimatiltak og digitalisering. NTB scanpix

Reiselivet kan bidra med lokale løsninger på globale utfordringer

KRONIKK: FN har definert en rekke utfordringer verden står overfor. Klimaendringer, urbanisering og ungdomsledighet er globale trender som krever lokale løsninger. Reiselivet i Stavanger kan bidra med løsninger lokalt.