• «Mer moderate og liberale bør ikke la seg forstyrre for mye denne polariseringen [som følger av at ytterliggående angriper og gjensidig bekrefter hverandre]. Vi bør kjempe for ekte toleranse og stå opp for liberale verdier i møte med alle former for religiøs eller politisk intoleranse», skriver Lars Kolbeinstveit. NTB scanpix

Toleranse er å kritisere

KRONIKK: I et mer flerkulturelt samfunn er vi avhengig av at folk forstår hva toleranse betyr.