• Gangbrua til høyre i bildet er Vegvesenets forslag til plaster på såret for at kulverten ved skolen blir kortet ned. Statens vegvesen

Miljøkulvert – politikerne må holde lovnadene på Tasta

DEBATT: Vis respekt for folk, ikke by dem knapper og glansbilder - eller grønne broer. Hold i stedet det dere har lovet!