KrF er konsekvent på familienes side

DEBATT: Aftenbladet skriver på lederplass 4. mai at KrF har en inkonsekvent familiepolitikk. Det er ikke riktig. KrF er konsekvent på familienes side.

«KrF ønsker ikke å styre familiene. Vi ønsker å styrke dem og støtte opp om familiene. Vi skal gi familiene valgfrihet, fleksibilitet og tillit», skriver Kjell Ingolf Ropstad.
  • Kjell Ingolf Ropstad
    Barne- og familieminister og leder av KrF
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Aftenbladet leder 4. mai hevder at KrF ønsker å styre familiene når vi signaliserer at vi ønsker å arbeide med å redusere antall samlivsbrudd. Dessuten er det ifølge kommentaren slik at KrF ønsker å styre hvor mange barn familiene skal få. Fordi KrF roper varsko når fødselsraten faller som en stein.

Det er mye «familieprestasjon»

Dette faller på sin egen urimelighet. KrF ønsker ikke å styre familiene. Vi ønsker å styrke dem og støtte opp om familiene. Vi skal gi familiene valgfrihet, fleksibilitet og tillit. Vi ønsker at foreldre i ulike perioder av barnas oppvekst kan prioritere familielivet slik de selv ønsker for å kunne ha en noe mindre stressende hverdag. Det er ikke bare unge som kan kjenne på det man kaller «generasjon prestasjon», det er mye «familieprestasjon» også. Når KrF sier at vi ønsker å bidra til å forebygge samlivsbrudd, er dette et signal om at vi ønsker å støtte familiene. Familiene er den viktigste byggesteinen i vårt samfunn. Samlivsbrudd har ofte store negative konsekvenser for parene det gjelder, for deres barn og i neste omgang for samfunnet. Fordi vi vet at barn som vokser opp i trygge og stabile familier i større grad lykkes på skolen og livet generelt.

Kan vi gjennom veiledning, kursing og avlastning bidra til å redusere antall samlivsbrudd, er ikke dette styring av familiene. Nei, det er å støtte opp om familiene. Fordi trygge og stabile familier er så viktig for barna. De fallende fødselstallene bekymrer meg, fordi jeg tror ikke at de faller fordi norske menn og kvinner ønsker å få færre barn. Jeg tror det skyldes at samfunnet endrer seg. Og at forventningene til familiene endrer seg.

Sikret kontantstøtten

Jeg tror at familiepolitikken har vært forsømt. Også dette kan være en av grunnene til at tallene går nedover. Siden det at vi får stadig færre barn, og at færre får mer enn to barn uroer meg, har vi gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å se på hva som er årsakene og konsekvensene av nedgangen i fødselstallene. Med KrF i regjering har vi for første gang på over 20 år hevet barnetrygden, og vi skal heve den med ytterligere 7200 kr. Vi skal også innføre et fritidskort, som vi gir alle barn mellom 6 og 18 år, og vi har sikret kontantstøtten.

Publisert: