Unektelig et stort paradoks at det er dagens «liberale» som opptrer som vår tids mest autoritære

DEBATT: På Talgje er det strid om kirkens syn på homofile ekteskap, og Aftenbladet mener mye om kristnes motstand mot homofil kjærlighet. Få spør hvilke ideologiske konsekvenser aksepten av det likekjønnede ekteskapet fører med seg.

«Begrepet totalitært blir ofte misbrukt, men med utvidelsen av lovens virkeområde er det grunnlag for å anvende dette begrepet, for ved å inkludere familien må foreldre oppdra sine barn i lovens ånd hva angår seksualetikk», skriver Kjell Skartveit.

Debattinnlegg

 • Kjell Skartveit
  Kjell Skartveit
  Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

I juni i år fikk Norge en ny likestillings- og diskrimineringslov. Den er en ideologisk fortsettelse av ekteskapsloven. Kort fortalt handler den om at samfunnet skal forholde seg nøytralt til temaer som seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

De ulike seksuelle «minoritetene» er definert som svake grupper som må beskyttes. Radikal kjønnsideologi ble lovfestet, og alle valg på det seksualetiske området oppfattes nå som like naturlige, sunne og positive.

Les også

– Det finnes faktiske, levende personer i homofilt samliv som kjenner fordømmelsen på kroppen

Les også

– For 13 år side lurte flere på hvordan vi våget å flytte til en kommune med en så sterk bedehuskultur

Ideologien med på lasset

Da Kirken vedtok å innføre vigsel for likekjønnede kom den samme ideologien med på lasset. Det ble krav om at Kirken måtte utvikle rosa kompetanse, og de liberale kreftene viste hvor altomfattende den radikale kjønnsideologien er. Motstand og uenighet oppfattes som krenkende, en naturlig konsekvens av den kjønnsnøytrale ekteskapslovens ideologiske utgangspunkt.

Under forhandlingene i Stortinget kom det forslag til utvidelse av diskrimineringslovens virkeområde. Flertallet ønsket en ytterligere beskyttelse av de aktuelle svake gruppene og ville at loven skulle gjelde alle områder i samfunnet, også i familielivet. Dette forslaget fikk flertall mot Høyres og Frp’s stemmer. Regjeringen hadde advart mot dette, den ønsket ikke å lovregulere den personlige sfære.

Begrepet totalitært blir ofte misbrukt, men med denne utvidelsen av lovens virkeområde er det grunnlag for å anvende dette begrepet, for ved å inkludere familien må foreldre oppdra sine barn i lovens ånd hva angår seksualetikk. Arbeiderpartiets Arild Grande bekreftet dette overfor Vårt Land 7. juli 2017, han sa: «Loven er ment som et preventivt virkemiddel for å sikre blant annet barns rett til å bestemme over egen kropp.»

Dette ikke er en teoretisk tilnærming, virkelighetsoppfatningen bekreftes av Redd Barna sin rapport Rettane til LHBTI-barn i Norge. I rapporten kan vi blant annet lese: «Rapporten byggjer på den forståinga at sterke normer for kjønn og seksualitet er eit grunnleggjande problem for oppfylling av barn sine menneskerettar. Når barn bryt med
slike normer møter dei reaksjonar som gjer at dei vert dårlegare stilt enn andre.»

Les også

Bedehuset på Fogn starter også ny menighet

Mister demokratiske rettigheter

Kristnes avvisning av kjønnsnøytrale ekteskap handler derfor om langt mer enn motstand mot homofil kjærlighet. Aksepten av radikal kjønnsideologi, der klassiske normer oppfattes som fiendtlige, kan nemlig føre til at vi mister tradisjonelle demokratiske rettigheter. Det fremstår unektelig som et stort paradoks at det er dagens «liberale» som opptrer som vår tids mest autoritære.

Les også

 1. Meir enn kyllingpølsetoleranse

 2. Bedehusstriden: – En sak med mange tapere

Publisert:

Bedehusstriden

 1. – Unektelig et stort paradoks at det er dagens «liberale» som opptrer som vår tids mest autoritære

 2. Bedehusstriden: – En sak med mange tapere

 3. Bedehuset på Fogn starter også ny menighet

 4. Ingen kan meir om toleranse i praksis enn folk på små stader. Som Talgje

 5. Her er det nye bedehusstyret på Talgje

 6. «Jeg har aldri viet homofile eller fått spørsmål om å gjøre det, men om noen spør, vil jeg si ja»

 1. Bedehusstriden
 2. Debatt
 3. Talgje
 4. Kjell Skartveit
 5. Ekteskap