Diagnose: Anbudsutsatt. Behandling: Ny politikk

DEBATT: Nå trengs det ny politikk for velferdsstaten vår.

Politikere i Stavanger under et møte med Rogaland A-senter etter at Helse Vest vedtok ikke å fortsette samarbeidet. Rundt bordet sitter, fra venstre, Eirik Faret Sakariassen (SV), Henrik Halleland (KrF), Mette Vabø (V) og nærmest Sissel Knutsen Hegdal (H).
  • Eirik Faret Sakariassen
    Eirik Faret Sakariassen
    Gruppeleder i Stavanger SV, leder av utvalg for oppvekst og utdanning
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

En sykdom som har fått feste seg i mange deler av den kroppen velferdsstaten vår er. En del av hjernen har fått sykdommen New Public Management, og den har spredd seg til indre organer og sentrale funksjoner.

Tragisk nedleggelse

Deler av det viktige helsetilbudet og sentrale velferdstjenester i Norge må hvert fjerde år konkurrere for å vinne anbud. Saken om Rogaland A-senter bør få selv ideologisk blendede høyrefolk til å lette på øyenlokket. I mange år er det bygget opp et solid kompetansemiljø innen rusbehandling. Over hundre ansatte med solid kompetanse og erfaring. Det er tragisk om dette miljøet nå skal splittes opp.

Vi vil være helt uten familiebehandlingstilbud i Stavanger-regionen dersom anbudsbeslutningen står. Tilbudet flyttes i sin helhet til Haugalandet. Det vil bety et svekket tilbud for sårbare familier. Lengre reisevei til behandlingstilbud er ikke bra. Helse Vest bør sikre gode tilbud på begge sider av fjorden.

Mirakelkurer?

Det er på høy tid å sette foten ned for anbudskonkurranser innen velferdstjenester. Kvaliteten for barnevernsbarn, rusavhengige eller bestefar er ikke i høysetet når høyresiden konkurranseutsetter barnevernstjenester, rusomsorg eller sykehjem. Det er prisen som gjelder, uansett hva som påstås. De argumenterer jo for lavere kostnad. Hvordan man skal få lavere kostnad, men høyere kvalitet, høres ut som er mirakelkur. Til hverdags pleier jeg ikke satse på et mirakel.

Det er selvsagt bra at Høyres Sissel Knutsen Hegdal engasjerer seg for Rogaland A-senter. Men hun må også se at det som skjer er et resultat av en politikk hennes partier har ivret for. Derfor håper jeg at hun, etter innsatsen vi sammen skal gjøre for å redde Rogaland A-senter, ringer til Erna Solberg og gjøre det klart at partiet deres fremover bør si nei til å anbudsutsette velferdstjenester. De bør heller ivre for å gi ideelle aktører langtidskontrakter.

Sjansen for at det skjer, er vel forsvinnende liten. De vender vel tilbake til den hestekuren de som vanlig ivrer for: konkurranseutsetting, anbud, kommersialisering og målstyring – som er gårsdagens løsninger for morgendagens utfordringer.

Les også

Aftenbladet mener: «Det er alltid en fare for å miste av syne hva A-senteret og andre institusjoner er til for: Pasienter og brukere og deres pårørende»

Stabilitet

Vi bør heller sørge for at ideelle aktører kan inngå langtidskontrakter med offentlige myndigheter, basert på kvalitetskrav. Ved behov for endring, utvidelse av tilbudet eller justering av tjenesten, så får den reforhandles. Alternativet er som nå, at man hvert fjerde år står i fare for å legge ned gode tilbud og at mange ansatte frykter for sin egen fremtid.

Det er synd om Kirkens Bymisjon nå må legge ned sitt gode arbeid. SV vil fortsatt ta kampen for at ansatte skal ha det forutsigbart på jobb, at brukere skal få gode og stabile tjenester og at ideelle aktører skal ha gode avtalevilkår.

For ordens skyld, min mor er psykiatrisk sykepleier ved Rogaland A-senter.

Publisert: