Byggingen av Ramsvigstunet er ikke utsatt

DEBATT: Vi kan glede leder i Senior Norge Stavanger Aud K. Knutsen med at nybygget med 30 demenstilpassede sykehjemsplasser ved Ramsvigtunet sykehjem ikke er utsatt.

«Et nybygg på Blidensol (bildet) vil med utvidelsen på Ramsvigtunet gi Stavanger netto 69 nye sykehjemsplasser tilpasset demente fra 2025», skriver Dag Mossige og Sverre Uhlving.
  • Dag Mossige
    Gruppeleder, Stavanger Ap
  • Sverre Uhlving
    Medlem av Utvalg for helse og velferd (Ap)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det vil stå ferdig som planlagt i 2023. Prosjektet er ute på anbud og byggestart er planlagt i år med ferdigstillelse i løpet av 2023.

Etter at kommunen overtok Blidensol sykehjem for demente har vi gjennomført en mulighetsstudie for utvidelse. Den eldste delen med 36 plasser krever betydelig oppgradering. Det er plass til et nybygg med 40 nye plasser for demente. Renoveringen er beregnet til å ta to år. Dersom dette vedtas må de som bor i den eldste delen av Blidensol, flytte ut i byggeperioden. Det er foreslått at de kan flytte til nybygget på Ramsvigtunet. Derfor kan en renovering av Blidensol ikke starte før Ramsvigtunet står klart.

Vi har styrket grunnbemanningen på sykehjemmene med 15 millioner kroner årlig.

69 nye sykehjemsplasser

Et nybygg på Blidensol vil med utvidelsen på Ramsvigtunet gi Stavanger netto 69 nye sykehjemsplasser tilpasset demente fra 2025. Det innebærer med andre ord en solid styrking av tilbudet.

Stavanger kommune har vedtatt at disse byggeprosjektene for eldre skal være ferdige innen 2026 (nye plasser i parentes): Sykehjem Finnøy, utvidelse (20), Ramsvigtunet sykehjem, utvidelse (29), St. Petri bofellesskap (16), Bofellesskap eldre/demens, Jåttå nord (16), nytt sykehjem, Jåttåvågen (150). 16 av plassene på Finnøy er såkalte omsorg- pluss. Det samme gjelder St Petri og Jåttå Nord.

Stavanger kommune har god sykehjemsdekning: Rundt 24 sykehjemsplasser per innbygger over 80 år er betydelig mer enn i de fleste sammenlignbare kommuner. Antallet eldre vil øke mye i årene som kommer. Det er tverrpolitisk enighet om at det ikke er bærekraftig å beholde samme dekningsgrad.

Godt i gang med arbeidet

Samtidig sørger «Leve hele livet»-reformen for at eldre skal leve gode liv og kunne bo lenger i egne hjem. De fleste eldre ønsker å bli boende i egen bolig så lenge de føler seg trygge og får hjelpen de trenger. Dette krever flere tiltak over tid. Vi er godt i gang med dette arbeidet.

Vi trenger også flere sykehjemsplasser, spesielt for demente. Dette skal vi levere på. Reformen forutsetter også flere boliger tilrettelagt for eldre, inkludert såkalte omsorg-pluss-boliger med vaktordning hele døgnet. Dette skjer også i samarbeid med ideelle organisasjoner.

Samarbeidspartiene er svært opptatt av å sikre gode tilbud til våre eldre. Dette omfatter tilstrekkelig med omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Vi mener det spesielt er behov for omsorg-pluss boliger og prioriterer disse. For etterbruken av det private Frue Gamlehjem har vi vedtatt å se på muligheten for å opprette slike plasser her. Når det gjelder Aldershvile foreligger det oss bekjent ingen planer om nedleggelse.

Glede heller enn skuffelse

Det er naturlig at Aud K. Knutsen som leder av en interesseorganisasjon stiller høye krav til oss. Samtidig mener vi arbeidet vi har igangsatt, bør gi grunn til glede heller enn skuffelse. Vi har styrket grunnbemanningen på sykehjemmene med 15 millioner kroner årlig. Vi har startet arbeidet med å redusere bruken av private bemanningstjenester slik at eldre skal møtes av færre og faste ansikter. Vårt arbeid med en heltidskultur fortsetter. Vi utvider tillitsreformen, med friere faglighet og redusert byråkrati for ansatte, som vil komme våre eldre til gode. Vi har reversert planlagte kutt i fysio- og ergoterapitjenestene, og i sist budsjett reverserte vi et årlig kutt på 10 millioner til hjemmebaserte tjenester. Vi arbeider for fullt for å gi eldre forutsigbarhet og trygghet i hverdagen.

Til slutt: Klovning er kritisk til at «rike foreldre skal få gratis SFO». Det er å snu det på hodet. Gratis SFO vil avlaste alle småbarnsforeldre økonomisk, men aller viktigst senke terskelen for deltakelse til å inkludere alle. «Rike foreldre» nyter godt av dette, som av gratis skole, helsevesenet, og makspriser i barnehage. De betaler gjennom progressiv beskatning. Universelle tjenester er fremtiden.

Tilhører fortiden

Tungrodde behovsprøvde ordninger hvor man må være «fattig nok» for å delta, tilhører fortiden. Vi er uenige i at vår eldrepolitikk skal settes opp mot å gjøre Stavanger til Norges barneby nr. 1. Stavanger satte gratis SFO på dagsorden nasjonalt. Samtidig er vi enig i at dette med at dette bør utvikles til en nasjonal ordning. Vi er begeistret over at det kommende regjeringsskiftet legger opp til nettopp dette.

Publisert: