Hva med å lage noen russefrie skoler?

DEBATT: For å komme russetids-problemene til livs bør det være mulig å gjøre et par av de videregående skolene på Nord-Jæren om til et fristed. Her skal russefeiring ikke være tillatt før en fastsatt dato ved skoleårets slutt på siste årstrinn.

Jeg ser ikke bort fra at den russefrie skolen kan bli populær fordi elevene trives og får gode resultater, og andre skole følger etter.

Debattinnlegg

 • Harald Liebich
  Pensjonert lektor, Hjelmeland
Publisert: Publisert:

Jeg mener det bør skapes et fristed fra russeregimet. I flere oppslag i Stavanger Aftenblad blir det uttrykt en dyp bekymring over russefeiringen slik den har utartet. Dette handler ikke om russens påfunn, øldrikking eller ablegøyer, men om en intern subkultur preget av klikkevesen og ekskludering. I russe-ritualene inngår blant annet en ydmykende sortering av hvem som inkluderes i russebuss-klanene. Samtidig som det finner sted en gapestokk-preget utestengning av medelever fra russefellesskapet.

Les også

Hvordan skape en trygg og god russetid?

Et fristed for ukultur

Denne ukulturen strider mot de demokratiske og humane verdiene det norske samfunnet bygger på. Et av de overordnede målene for norsk skole er ifølge Utdanningsdirektoratet: «Alle elever skal behandles likeverdig, og ingen elever skal utsettes for diskriminering.»

Betyr dette i praksis at stadig nye generasjoner av ungdommer her i distriktet skal bli utsatt for dette nådeløse klasseskillet? Vil noen ungdommer utvikle hersketeknikker og styrke sitt ego, mens elever som havner nederst i hierarkiet skal erfare ungdomstiden som en mørk periode i livet?

Det pågår et prisverdig forebyggende arbeid rettet mot russen. Arbeidet klarer likevel ikke å hindre klikkdannelser og ekskludering. Derfor bør en prøve russefrie skoler. Hvis noen synes at russefeiringen under skoleløpet er spesielt viktig, er det bare la være å søke disse skolene, eller søke seg bort fra de russefrie skolene hvis eleven ombestemmer seg gjennom skoleløpet.

En god del 17 – 18-åringer er blitt så modne at synes det er befriende å slippe ensretting, uniformering og gruppepress. Enhver elev kan sammen med omtenksomme foreldre vurdere om vedkommende egentlig vil være en del av det omfattende russeregimet, et regime som starter allerede opp på første trinn i videregående. Tross alt går ungdom på videregående som ledd i et lengre utdanningsløp, og flere elever rapporterer i ettertid at russeengasjementet gikk ut over skoleresultatene.

Les også

Skolen må ta grep for å skape en bedre russetid for alle

Tror russefritt kan slå an

Elever, lærere og ledelse ved de alternative skolene kan bygge opp et godt omdømme sammen, og vil bli stolte av skolen. Noen utenforstående vil kanskje stemple skolen som ukul, men når flere står sammen, betyr det lite hva utenforstående synser. På den russefrie skolen bør det legges vekt på personlig egenart og fellesskap, med rom for spenning, humor og gøy.

Jeg ser ikke bort fra at den russefrie skolen kan bli populær fordi elevene trives og får gode resultater, og andre skole følger etter. For å finne ut om opplegget er realistisk og interessant, bør en gjennomføre en spørreundersøkelse i noen utvalgte tiendeklasser, kanskje med litt involvering av foreldre. Hvis bare ti prosent kunne tenke seg en videregående skole med minimal russefeiring, utgjør dette likevel 6000 elever i vårt distriktet, fordelt på tre årstrinn. Blant disse er det sikkert mange som ville fått en bedre ungdomstid uten russepresset.

Muligens eksisterer det byråkratisk formalisme som legger hindringer i veien for å skape et russefritt alternativ på et par forsøksskoler, men regler må la seg justere. Mitt håp er at noen offentlig drevne skoler frivillig vil melde seg til et slikt prøveprosjekt.

En god del 17 – 18-åringer er blitt så modne at synes det er befriende å slippe ensretting, uniformering og gruppepress.

Les også

 1. Det finst jenter som i første vidaregåande må stilla seg opp i ein ring dersom dei vil bli med på ein russebuss

Publisert:
 1. Russetid
 2. Utdanningsdirektoratet
 3. Debatt
 4. Diskriminering

Mest lest akkurat nå

 1. Viking vurderer politi­anmeldelse: Vil utestenge supportere etter bråket

 2. Høyre-politiker ga over 400.000 i bonus til leder i Renovasjonen

 3. Boris Johnson har utpekt en helt ny regjering

 4. Norsk pilotleder: Vil fly tomme SAS-fly for å hente hjem passasjerer

 5. Person har sklidd ned skrent ved Vostervatnet

 6. Disse 17 Sola-flyene er innstilt torsdag