Nok et klimavalg

DEBATT: Klimavalget i 1989 ble ikke et klimavalg, det kan vi ikke la skje igjen.

«Det er med sterk uro og voldsom bekymring jeg tenker hvilken verden mine barnebarn og all verdens barn skal leve i om 20 – 30 år», skriver Per A. Thorbjørnsen.

Debattinnlegg

  • Per Armand Thorbjørnsen
    Venstre
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Det er et klimavalg i år hevdes det. Ingenting hadde vært bedre. Norge trenger – verden trenger – at CO₂-utslippene går radikalt ned. FN kom med en alarmerende klimarapport for en måned siden. «Kode rød» for menneskeheten, sa generalsekretær António Guterres, og fortsatte med at: «Selv om vi klarer å begrense utslippene vil temperaturstigningen likevel få katastrofale konsekvenser for livet på jorda.» Noe må gjøres.

For tidlig ute

Mange ville også at stortingsvalget i 1989 skulle være et klimavalg. Venstre ønsket det. Daværende leder i Venstre Arne Fjørtoft uttalte den gangen at det hastet med å ta vare på kloden. Og at vi måtte gjøre store grep for å redde både klima og natur i løpet av de neste tiårene. Velgerne var ikke enige. Venstre havnet under sperregrensen. Venstre var sammen med flere organisasjoner for tidlig ute med advarslene. Utslippene av fossile gasser eksploderte utover 90-tallet. I 2021 er vi i ute i seineste laget.

Tilbake til FNs generalsekretær som videre sier at: «Alarmklokkene er øredøvende, og bevisene er uomtvistelige. Klimautslippene fra forbrenning av fossilt brensler og avskoging kveler planeten vår og utgjør en umiddelbar trussel for millioner av mennesker, Selv om vi klarer å begrense utslippene vil temperaturstigningen allikevel få katastrofale konsekvenser for livet på jorda. (Kilde: VG)

Vi trenger et parti som arbeider for å redusere utslipp, både nasjonalt og internasjonalt.

Forsmak

Vi har i sommer sett en forsmak på hva som kommer; tørke, skogbranner, flommer. Natur ødelegges, mennesker og dyr dør. Det er så voldsomt at det er vanskelig å ta det innover oss. Det er med sterk uro og voldsom bekymring jeg tenker hvilken verden mine barnebarn og all verdens barn skal leve i om 20 – 30 år. Det er til å få angst av. Min genererasjon har sviktet ødeleggende i klimapolitikken. Det er sannelig ikke greit å vite hva en skal gjøre. Men å gjøre årets valg til et klimavalg er ganske lett.

Min anbefaling er å stemme på partiet i mitt hjerte, Venstre. Men det er flere gode alternativer. Utfordringene er at flere av miljøpartiene har en oppslutning som er lav. Ingen av de fire største partiene har uttrykt at de er miljøpartier. Håpet er at regjeringsplattformen blir den grønneste noensinne.

At Norge viser vei, at vi tar et betydelig internasjonalt ansvar. Det er kun i samarbeid med de internasjonale organisasjonene som FN og EU, og i nært samarbeid med alle verdens oljeproduserende stater, at vi kan nå målet. I dag har gjennomsnittlig temperatur på jorden økt med 1,1 grader siden førindustriell tid (ca. rundt 1850). FN peker på at grensen er maks 2 grader, aller helst 1,5 grader.

Dødsalvorlig

Akkurat nå styrer vi internasjonalt mot mer enn 2 grader. Det er dødsalvorlig. Men klimapolitikk kan ikke bli alt. Norge skal styres hver dag de neste fire årene gjennom den regjeringsplattformen som skal utmeisles i høst. Partier skal sette seg sammen, det skal skapes flertall i Stortinget. Men regjeringsplattformens endelige innhold kjenner ingen i dag.

Det skal inngås samarbeid og kompromisser. Slik er politikken, slik er demokratiet. Derfor er det vesentlig å ha en helhetlig politikk, som nettopp kan styre landet i det daglige.

Venstres program er nettopp helthetlig. Vi har vist vår berettigelse som et liberalt parti siden 1884. Vi har vist det gjennom arbeidet i dagens regjering. Vi har også vist at vi kan styre i krisetider. Vi går til valg for klimaet og naturen, for mer kunnskap i skolen, for flere grønne arbeidsplasser og for en framtid med frihet og muligheter for alle. Vi har stått i bresjen for rusreformen, som ble nedstemt av stortingsflertallet.

Vi skal kjempe for gode helsetjenester, redusere forskjeller. En proaktiv næringspolitikk og en god kulturpolitikk.

Klimavalget i 1989 ble ikke et klimavalg. Det kan vi ikke la skje igjen. Vi trenger et parti som arbeider for å redusere utslipp, både nasjonalt og internasjonalt. Vi trenger et parti som har en solid politikk på alle politikkområder. For meg er det Venstre. Jeg håper mange nok slår følge. Det må bli Venstre. Det må bli Iselin Nybø. Uansett, godt valg.

Publisert: