Kvinnehelse må bli satt på agendaen!

HELSE: Altfor lenge har det vært kroppen, symptomene og sykdomsforløpet til menn som har vært normen for den medisinske forskningen. Nå må det være kvinnenes tur.

Kvinner må få bedre oppfølging når de møter helsetjenesten. I dag opplever altfor mange kvinner med diffuse symptomer å ikke bli trodd. Mange bruker årevis på utredninger.

Debattinnlegg

  • Tina Bru
    Førstekandidat for Rogaland Høyre
  • Iselin Nybø
    Førstekandidat for Rogaland Venstre
  • Olaug Bollestad
    Førstekandidat for Rogaland KrF
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Det er viktig for oss at alle får likeverdige helsetjenester. Regjeringen har allerede gjort mye for å løfte kvinnehelse. Vi har satt av mer penger til forskning, vi har innført pakkeforløp på for eksempel brystkreft, og det gjennomføres nå en stor utredning om kvinnehelse og helse i kjønnsperspektiv. Men det er ikke nok.

Kvinner må få bedre oppfølging når de møter helsetjenesten. I dag opplever altfor mange kvinner med diffuse symptomer å ikke bli trodd. Mange bruker årevis på utredninger – uten å få verken diagnose eller god behandling. Kvinner skal ikke bli kasteballer i et stort system. Derfor ønsker vi flere standardiserte behandlingsforløp – pakkeforløp – blant annet for endometriose og muskel- og skjelettlidelser.

Norske Kvinners Sanitetsforening trekker i sitt innlegg frem hjerteinfarkt. Dette viser hvordan kvinnehelse lenge har kommet i skyggen av menns helse. Du tenker kanskje at et typisk hjerteinfarkt betyr sterke og akutte smerter i brystet. Slik er det for menn, men for kvinner er symptomene ofte mer atypiske og diffuse.

I stedet for brystsmerter, har kvinner ofte smerter i ryggen, i magen eller diffuse smerter over hele kroppen. I motsetning til menn, er akutt hjerteinfarkt fortsatt hovedårsaken til død hos kvinner i Norge. Dette vet vi nå, fordi vi har forsket på det. Og vi må forske mye mer. Vi får ikke bedre behandling, hvis vi ikke har bedre kunnskap om hvor forskjellene ligger og hvorfor de er der. Derfor vil regjeringen fortsette å styrke forskningen på kvinnehelse, slik at vi får en likeverdig helsetjeneste, uavhengig av kjønn.

Publisert: