Stavanger kan bli verdens­ledende på klima­teknologi

KRONIKK: Karbonfangst er en forut­setning for å «utvikle, ikke avvikle».

Forus Energigjenvinning er et godt utgangspunkt for Stavanger-regionens satsing på karbonfangst- og lagring, skriver seniorrådgiver Eivind Berstad i Bellona og Audun Aspelund, styreleder i Forus Energigjennvinning.

Debattinnlegg

 • Eivind Berstad
  Seniorrådgiver, Miljøstiftelsen Bellona
 • Audun Aspelund
  Styreleder, Forus Energigjenvinning, Lyse
Publisert: Publisert:

Stavanger-regionen har en unik mulighet til å bli et lokomotiv for utvikling av klima­teknologi – dersom regionen raskt bestemmer seg for å satse på karbonfangst- og lagring.

Oljehovedstaden har vært sentrum for teknologi­utvikling og arbeids­plasser i olje- og gassnæringen. Denne kompetansen er avgjørende for å bygge opp industri innen karbon­fangst- og lagring.

Det er kun oljeselskaper som får lov til å drive karbon­lager på sokkelen, og kompetansen olje­bransjen har innen transport av flytende gass og bore­teknologi gjør at Norge ligger et heste­hode foran konkurrerende land, enn så lenge.

Fortrinn som kan utnyttes

«Utvikle, ikke avvikle» er olje­bransjens slagord. De neste fem årene er det viktig for Stavanger å vise at en mener alvor. Historien har vist at det går fort i denne regionen når bedriftene først bestemmer seg.

Bellona har nok ikke samme definisjonen av «utvikle, ikke avvikle» som olje­industrien, men vi er begge enige om at den norske leverandør­industriens konkurranse­fortrinn bør benyttes for å skalere opp karbon­fangst- og lagring som klima­løsning.

Regjeringens støtte til karbon­lagrings-prosjektet «Langskip» gjør at vi ligger langt fremme, men det gjør mange andre land også.

Mye er usikkert for olje­bransjen fremover, men at utslippene av klimagasser skal ned – og at klima­teknologi skal opp og frem – er uomtvistelig.

Det store markedet for tjenester og leverandør­industri innen karbonfangst- og lagring er først og fremst i Europa. Stavanger bør vise at de tror på teknologien ved å selv ta den i bruk.

Eksport av klima­teknologi og karbon­fangst på avfalls­forbrenning kan bli starten på neste kapittel av olje­lykkelandet Stavanger.

Utgangspunkt på Forus

Eksempelets makt er stor. Karbon­fangst-prosjektet «Langskip» har fått stor interesse fra aktører som endelig har et potensielt sted å lagre klima­gassene sine. Det har også satt fart på utvikling av lager i andre land.

Stavanger-regionen har gode forut­setninger for å realisere en egen lokal verdi­kjede for karbon­fangst og lagring. Forus Energi­gjenvinning er det største punkt­utslippet i regionen, med et utslipp på 100.000 tonn CO₂ pr år. Dette tilsvarer 6 prosent av Sør-Rogalands utslipp. I søppelet som forbrennes ved Forus Energi­gjenvinning er det både fossil plast og biologisk materiale.

CO2 fangst fra anlegget medfører derfor at CO₂ fjernes fra atmosfæren, såkalte positive negative utslipp.

Etter fangst vil CO₂ fra avfalls­forbrennings­anlegget trykk­settes og kjøles ned og fraktes i væske­form med bil til Risavika eller en annen lokal havn, hvor den mellom­lagres. Videre vil den bli transportert på skip til egnet lagrings­sted.

En slik lokal verdi­kjede vil gjøre det mulig for andre bedrifter med mindre utslipps­punkt å levere CO2 for endelig lagring. I tillegg kan veksthus­næringen og andre forbrukere av CO₂ få tilgang på lokal­produsert, fossilfri CO₂.

God utnyttelse og behandling av avfall skaper lokale verdier og arbeids­plasser i seg selv. I tillegg kan eksport av klima­teknologi og karbon­fangst på avfalls­forbrenning bli starten på neste kapittel av olje­lykkelandet Stavanger – dersom regionen vil.

Les også

De forurensere mest. Nå vil søppelbrennerne fange karbon

Ingen klimaløsning uten karbonfangst

De fleste scenarier der vi unngår katastrofal global oppvarming belager seg på at vi fanger- og lagrer klima­gasser. Bellona har vært overbevist om dette i over 30 år, men det har ennå ikke tatt av slik vi håpet.

Den siste tids utvikling gir grunn til optimisme. Fire av syv prosjekter som fikk penger fra EUs innovasjons­fond, belaget seg på karbon­fangst- og lagring. Flere av dem vil benytte lager i Nordsjøen.

Dette viser at EU tror på karbon­fangst- og lagring som klima­løsning, og identifiserer Norge som en sentral aktør i verdi­kjeden.

Når sentrale aktører innen karbon­fangst- og lagring samles til konferanse i Stavanger i januar, er det for å diskutere hvordan vi raskt skalerer opp industrien og eksporterer denne klima­løsningen til resten av verden.

Og hvilket bedre sted å starte enn i Stavanger?

Les også

 1. Karbon­fangst og -lagring i strid med grunn­leggende prinsipper og etiske normer

 2. – Alt tilsier at lagring av karbon­dioksid er trygt over et tidsrom på 10.000 år

 3. – Naivt å tro at karbonfangst og -lagring vil følges opp i 10.000 år

Publisert:
 1. Karbonfangst
 2. Langskip
 3. Klimautslipp
 4. Forus
 5. Bellona

Mest lest akkurat nå

 1. Testet positivt? Dette gjør du

 2. Konen var skeptisk da de ringte fra «Mesternes mester»: – Hun hadde aldri sett meg grine før

 3. Skamslått Borgli vil gå nye runder om huset i Oalsgata

 4. Har du lagt merke til er at kampropet «ubuntu» er borte. Hva skjedde?

 5. Stavanger-investorer sprøyter penger inn i e-sport-satsing - vil ikke røpe beløpet

 6. Folk for­tjener bedre og sanne svar fra en olje- og energi­minister midt i en strøm­krise