Høykvalitetsbarnehage på Roaldsøy prioriteres ikke?

DEBATT: Venstresiden i oppvekst og utdanning i Stavanger vektlegger kostnadskutt over naturbarnehager, nærmiljø og trivsel.

«Roaldsøy barnehage er mer enn to eldre bygg. Roaldsøy barnehage er Dollevigå (bildet), Austre Dalen, hagebesøk, is på brygga til onkel, trekking av teiner og pinnebrød på bål på Langøy», skriver Trude Berg Andersen.
  • Trude Berg Andersen
    Roaldsøy
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

6. desember stemte et flertall i utvalg for oppvekst og utdanning for nedleggelse av Roaldsøy barnehage. Det var kun et punkt som talte for nedleggelse: Kostnader med renovering av eksisterende bygg.

«De fleste barnehager i Norge er ikke høykvalitetsbarnehager. De er mer sånn midt på treet», har Turid Berg-Nielsen, professor ved NTNU og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge uttalt.

Ifølge forskere er de viktigste kjennetegnene på en god, såkalt høykvalitetsbarnehage:

  • 1. Størrelsen på gruppene, altså hvor mange barn per voksen.
  • 2. Stabilt, tilstrekkelig og godt kvalifisert personale. Roaldsøy barnehage treffer på begge disse punktene og kvalifiserer derfor som en av relativt få høykvalitetsbarnehager i Norge.

Høy voksentetthet

Roaldsøy barnehage er liten, med bare tre grupper, og har høy voksentetthet per gruppe. Dette gjør at barna blir godt kjent med alle voksne, og med færre barn blir det også et nært og godt miljø mellom ulike aldersgrupper. Fafos 2016-undersøkelse av barnehagetilbudet viser at «foreldre som har barn i små barnehager, er mer tilfredse med tilbudet enn foreldre som har barn i mellomstore og store barnehager».

Det er kun to kommunale naturbarnehager i Stavanger. Roaldsøy barnehage er en av disse to – og som nå skal legges ned.

Roaldsøy barnehage har et stabilt, tilstrekkelig og godt kvalifisert personale. Stabiliteten blant personalet, samt tilhørigheten til nærmiljøet, gjør at samarbeidet med foreldrene flyter usedvanlig godt. Denne dynamikken og samarbeidet mellom barnehagen og nærmiljøet er bygget opp gjennom mange års stabile og personlige forhold. Dette er ikke noe som lett kan gjenskapes om det må bygges en ny barnehage i fremtiden, og et tap som vanskelig kan måles i kroner.

Bedre konsentrasjon

Forskning viser sammenheng mellom barns utetid i barnehagen og bedre konsentrasjon og mindre uro på skolen. En studie fra Psykologisk Institutt viser at barn med flere timer utendørs i barnehagen, er mer konsentrerte, mindre hyperaktive, flinkere å dele og være en god venn. En ny studie fra UiO i april i år bekrefter at barn som får mye dagslys i løpet av dagen har færre symptomer på hyperaktivitet og studier med søkelys på fysikk, viser at barn i naturbarnehager utvikler bedre motorikk enn barn i andre barnehager.

GoBaN – det største forskningsprosjektet om kvalitet i norske barnehager – vektlegger viktigheten av å gi barna lek ute, naturopplevelser og erfaringer i nærmiljøet. Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager driver faktisk et program kalt Naturpilotene med det formål at de skal inspirere kolleger, barn og foreldre til å bli flinkere til å bruke nærområdet til turer.

På Roaldsøy er alle naturpiloter, og barna kan mer om områdets holmer, skjær og parker enn de fleste voksne. Det er kun to kommunale naturbarnehager i Stavanger. Roaldsøy barnehage er en av disse to – og som nå skal legges ned.

Arbeiderpartiet vil i sitt program legge til rette for skoler som ønsker å bruke friluftsliv som del av undervisningen, men stemmer for nedleggelse. MDGs program sier de vil sikre barnehageplass i nærmiljø, men stemmer likevel sammen med Ap, SV og FNB for nedleggelse av eneste barnehage på Øyane. Høyre, Venstre, Frp og KrF ønsker ikke nedleggelse.

Is på brygga til onkel

Roaldsøy barnehage er ikke to eldre bygg. Roaldsøy barnehage er mer enn to eldre bygg. Roaldsøy barnehage er Dollevigå, Austre Dalen, hagebesøk, is på brygga til onkel, trekking av teiner og pinnebrød på bål på Langøy. Roaldsøy naturbarnehage er en høykvalitetsbarnehage som gir trygge, motorisk sterke, mer konsentrerte barn med god kunnskap om naturen og tilknytning til sitt nærmiljø. Stavanger kommune har sagt de vil satse på naturbarnehager. Ikke start denne satsingen med å legge ned Roaldsøy.

Publisert: