Barna er ikke glemt

DEBATT: I et innlegg i Aftenbladet 23. august fremstiller Ine Haver det som om vi ikke har med oss barneperspektivet under gjenåpningen av landet, og er kritisk til at barn og unge under 18 år ikke skal vaksineres.

«Vi venter nå på en vurdering fra Folkehelseinstituttet om barn mellom 12 og 15 år også skal få vaksine», skriver Bent Høie.

Debattinnlegg

  • Bent Høie
    Bent Høie
    Helse- og omsorgsminister (H)
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Regjeringen besluttet nylig at også 16- og 17-åringer skal få vaksine når alle nordmenn over 18 år har fått tilbud om vaksine. Beslutningen var basert på en anbefaling fra Folkehelseinstituttet (FHI) med oppdatert kunnskap fra studier og erfaringer fra en rekke andre land.

Som vi har lært så langt i vaksineringen: Det viktigste er ikke å sette fort i gang, men å sørge for at flest mulig blir med over målstreken.

Vi venter nå på en vurdering fra FHI om barn mellom 12 og 15 år også skal få vaksine. At vi faktisk vurderer dette grundig, handler ikke om «aldersdiskriminering», men at det er nødvendig med faglige råd før vi tar en så viktig avgjørelse.

Yngre personer blir sjelden alvorlig syke av covid-19, og noen kan oppleve alvorlige bivirkninger av vaksinene. Samtidig vil vaksine kunne beskytte den enkelte, gi barn og unge en mer normal hverdag og bidra til immunitet i befolkningen og dermed mindre smittepress i samfunnet.

Oppdatert kunnskap

Dersom barn mellom 12 og 15 år skal tilbys vaksine, vil de i så fall få tilbud etter de andre gruppene. Vi har dermed fremdeles tid til å ta en avgjørelse basert på mest mulig oppdatert kunnskap. Hvis vi anbefaler at denne gruppen også bør få tilbud om vaksine, er det viktig at beslutningen blir tatt på en slik måte at det gir tillit og trygghet for barna og deres foreldre.
Som vi har lært så langt i vaksineringen: Det viktigste er ikke å sette fort i gang, men å sørge for at flest mulig blir med over målstreken.

Barn og ungdom som er mellom 12 og 15 år og som har en sykdom som gir dem høyere risiko for å bli alvorlig syke av korona, kan allerede nå få vaksine. Det kan også barn i denne alderen som har familiemedlemmer som risikerer å bli alvorlig syke hvis de blir smittet, for eksempel barn som har en alvorlig syk søster eller bror.

Helserettslig myndige

Haver etterlyser også barnas rett til medvirkning. Personer er helserettslig myndige når de fyller 16 år. Ungdommer som har fylt 16 år, kan derfor selv bestemme om de ønsker å takke ja til vaksine eller ikke. Dersom de er under 16 år må foreldrene eller de som har foreldreansvaret samtykke til vaksinasjon. Det skal legges stor vekt på hva ungdommer under 16 år selv mener, men den endelige avgjørelsen om barnet skal få vaksine eller ikke, er det foreldrene som må ta. Dette gjelder alle typer vaksiner.

Publisert: