Klimarapporten til IPCC er troverdig

DEBATT: Beskrivelsen av global oppvarming i innledningen til den nye klimarapporten IPCC AR6: «Climate Change 2021 – The Physical Science Basis» er konsistent og troverdig.

«Vi må gi plass til planter og dyr, vi må ikke bli for mange mennesker, og vi må redusere mengden av søppel til et minimum», skriver Knut Kristian Meisingset.

Debattinnlegg

 • Knut Kristian Meisingset
  Fysiker, Sola
Publisert: Publisert:

Den globale gjennomsnitts-temperaturen er nå ca. 1.1O grader celsius høyere enn i 1850-1900, i hovedsak forårsaket av et høyere innhold av drivhusgassene CO₂ og metan i atmosfæren. Størrelsen av isbreer på den nordlige halvkule avtar; økningen i vannvolum i verdenshavene tilsvarer ca. 20 cm havnivå-stigning (noe vi ikke ser i Norge og Sverige, fordi landhevingen etter istiden fortsatt pågår).

Når det gjelder klima er det spesielt viktig å etablere en forståelse som er så godt dokumentert at den kan være felles for alle politiske aktører.

En sannsynlig sammenheng med ekstremvær er påvist: Både tropiske orkaner og perioder med ekstremt mye nedbør og ekstrem tørke blir det mer av når temperaturen øker globalt.

Flom-problemer

Mer dramatisk er den langsiktige havnivå-stigningen som klimamodellene predikerer (fram til 2300: 2–7 m hvis CO₂-innholdet i atmosfæren fortsetter å øke like raskt som til nå; 0.5-3 m med konstant CO₂-innhold på samme nivå som i dag). Dermed blir det ekstremt viktig å følge med på havnivået i årene som kommer. Allerede i dag har mange storbyer flom-problemer.

I klimarapporten legger IPCC stor vekt på å skille mellom effekter som er sikkert påvist og sammenhenger som er påvist på en statistisk sett mindre sikker måte. En vitenskapsmann skal alltid være spørrende og skeptisk, ellers kan man ikke stole på at forskningsrapporter er pålitelige. Når det gjelder klima er det spesielt viktig å etablere en forståelse som er så godt dokumentert at den kan være felles for alle politiske aktører.

Plass til planter og dyr

Men vi må gjøre mye mer enn å redusere utslippet av klimagasser for å sikre et bærekraftig globalt samfunn. Vi må gi plass til planter og dyr, vi må ikke bli for mange mennesker, og vi må redusere mengden av søppel til et minimum. Et krav til fremtidig produksjon og salg må være at det er lagt til rette for resirkulering og gjenbruk.

Publisert:
 1. Debatt
 2. IPCC
 3. Isbreer
 4. Global oppvarming
 5. Gjenbruk

Mest lest akkurat nå

 1. 46-åring omkom i klemulykke på Moi - navnet er frigitt

 2. Dette er de nye omikron-tiltakene

 3. Er det penger å spare på å senke tempe­raturen om natten? Ikke gjør denne varme­pumpe-tabben

 4. Studio A: Mener bråket i Kristiansund kan være bra for Viking

 5. Aslak tjener 450 millioner på salg av mølle

 6. Vikings keeper dagen der­på: – Det så ikke bra ut. Jeg burde holdt meg på beina