Hvordan skape en trygg og god russetid?

KRONIKK: I løpet av pandemien ble russefeiringen kraftig redusert, men dette året er den tilbake. Arbeidet for en god og trygg feiring er omfattende.

Negative miljøene omkring enkelte russebusser har også vært i søkelyset i det brede forebyggende samarbeidet om russefeiringen i Rogaland.

Debattinnlegg

 • Klara Øverland
  Klara Øverland
  Psykologspesialistt og førsteamanuensis, Læringsmiljøsenteret og Filiorum – Senter for barnehageforskning ved UiS, og seniorrådgiver ved RKBU-Vest, NORCE
Publisert: Publisert:

I Rogaland deltar russen aktivt i forebygging i samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Fylkeskommunen har tatt initiativ til å redusere negative hendelser og skape en positiv russetid. I det siste året har de ledet et nettverk i samarbeid med politiet, skoler og russ for å forebygge negative hendelser i Russetiden.

Her har russepresidentene og russ mulighet til å kommunisere direkte med ledelsen av prosjektgruppen i russetiden. Russepresidentene har i løpet av året deltatt på møter for å drøfte forebyggende strategier for å få redusert negative hendelser i løpet av russetiden. Mye av feiringen foregår på fritiden, men den påvirker skolearbeidet, skolefraværet, faglig utvikling, miljøet og den enkeltes psykiske helse i skolen.

Prosjektgruppen arbeider med å skape en bevissthet omkring opplæringslovens paragraf 9 A om at alle skal ha det trygt og godt i skolen, og at skolene skal iverksette tiltak og følge disse opp når elevene ikke har det bra.

I løpet av året har russen planlagt og drøftet tiltak på møter initiert av Rogaland fylkeskommune. Fylkeskommunen har hatt en åpen-dør-politikk, og russ kan henvende seg og få råd underveis i russefeiringen.

Tverrfaglig samarbeid

Fylkeskommunen har også arrangert fagmøter for politi, SLT-koordinatorer (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak), skoleledere, mobbeombud, helsesykepleiere/rådgivere og UiS i løpet av året. Det er også arrangert foreldremøter med deltakere fra utekontakter, helsesektoren, politi og fylkeskommunen. Skoleledelsen ved de enkelte videregående skolene har arrangert møter med russen og har arrangert foreldremøter.

Mobbing, spesielt i form av at flere blir ekskludert, er et tema som skolene tok opp i Erfaringsrapport Russ (2019). Politiet gjør et utstrakt forebyggingsarbeid i russetiden, hvor målet er å få ned støy, trafikkulykker, rus, vold og kriminalitet, som f.eks. ulovlig bildedeling. Negative miljøene som utvikles omkring enkelte russebusser, har også vært i søkelyset.

Skole og undervisning

Skolene opplever at russetiden er utfordrende, fordi negative faktorer også gjenspeiles i skolene. Mange av skolene deltar aktivt i forebyggingsarbeidet og ivaretakelse av elevene. Russetiden skaper en del utfordringer med inn- og utgrupper, og noen føler seg ensomme og ekskludert. Og mange klarer ikke å følge opp alt det kommersielle presset. I russetiden opplever helsesykepleiere og rådgivere en økt pågang av elever som vil snakke om vanskelige situasjoner som oppstår i russetiden.

I tillegg strever ungdom ofte med utfordringer omkring identitet og psykisk helse, som angst og depresjon. Gutter kan spesielt ha problemer med å oppsøke hjelp i denne perioden. Begge kjønn kan oppleve russetiden som utfordrende, med forventningspress om både gode skoleresultater og deltaking i russeaktiviteter.

Les også

Victor vil feire russe­tiden, men har ingen å gjøre det med: – Kjipt å ha med faren sin på russe­treff

Forebyggingsmodell

I løpet av russeperioden har russepresidentene møtt i digitale møter og drøftet forhold omkring russetiden. Ett av forslagene fra russepresidentene har vært å arrangere flere arrangementer knyttet til skolene og skape en bevissthet omkring inkludering av alle elevene. I møtene stiller også politiet for å sikre en tett og god dialog med russen. Russen selv driver også humanitære prosjekter og løfter disse opp i skolene. Forebygging i samband med landstreffet i Kongeparken, med tusenvis av tilreisende russ, er også et tema. Trafikksikkerhet har høy prioritet.

Skoleledelsen har ansvar for det som skjer i skolene, men russetiden og det som foregår på fritiden, skaper utfordringer på skolene. Derfor er det viktig at skolene arbeider systematisk med forebygging. Rogaland fylkeskommune arbeider nå med utvikling av en forebyggingsmodell som kan skape en tryggere russetid.

Siden mye foregår på fritiden, er det et komplekst forebyggingsarbeid. Det legges stor vekt på at foreldresamarbeid, og foreldrene spiller en stor rolle oppfølging av russen. De voksne omkring russen har viktige roller i form av støttefunksjoner og forebyggende arbeid. Rogaland fylkeskommune utvikler og drifter arbeidet, med samarbeidsaktører. Russen selv og russepresidentene er aktive deltakere. Læringsmiljøsenteret ved UiS bidrar med prosessevaluering.

Les også

Fylkesordfører Marianne Chesak: «Lag en russefeiring hvor alle er med!»

Viktig å reagere – og tåle litt

Russetiden er en fin tradisjon og feiring av avslutningen av mange års skolegang, men for noen blir dette en vanskelig tid. Russetiden kan gi negative konsekvenser i form av kontakt med rus og krenkelser, samt gi psykiske vansker på kort og lang tid. Målet for forebyggingsarbeidet er å redusere risikofaktorer og negative hendelser i russetiden, slik at det blir trygg og god feiring.

Støy er jo et problem i denne perioden, og det er rett og rimelig at voksne rapporterer dette til politiet når det dundrer og vedvarer, men de fleste tåler litt forbigående lyd fra kjekke ungdommer.

Trygghet og samhold er stikkord. La våren komme og russen skinne!


Les også

 1. – Det er vi som er midt­punktet og drar andre inn

 2. Ap-politiker etter flere medieoppslag om ukultur i russetiden: – En ten­dens som jeg syns er svært uro­vekkende

 3. I denne bussen sto det et musikkanlegg til om lag én million kroner

 4. Bussen er kanskje borte, men medruss deler på buss – og sørger for at sjåføren får bli

 5. Russ er mye mer enn rølp, som mange voksne tror. Vi jobber for kreftsaken og gleder små barn med russekort

Publisert:
 1. Russetid
 2. Psykisk helse
 3. Rus
 4. Mobbing
 5. Videregående skole

Mest lest akkurat nå

 1. Viking vurderer politi­anmeldelse: Vil utestenge supportere etter bråket

 2. Høyre-politiker ga over 400.000 i bonus til leder i Renovasjonen

 3. BBC: Johnson har utpekt en helt ny regjering

 4. Disse 17 Sola-flyene er innstilt torsdag

 5. Vegvesenet ønsker at vogntog og bobiler skal kjøre sist ut av ferger

 6. Easee flytter fra Sandnes til Stavanger: «Mama, we’re coming home»