• «Anne Lise Ådnøy har med sin klokskap og varme fått mange til å kjenna seg heime i kyrkja», skriv June K. Bendiksen, Elin Boganes, Line Cecilie Christiansen, Anne Kalvig, Sidsel Kalvig, Cathrine Samuelsen, Kirsten Opheim, Trude Noer Mølster, Monica Johannessen Pedersen, Inger May Rusnes Skjæveland. Jonas Haarr Friestad

Jubel for biskop Anne Lise Ådnøy

DEBATT: Me som underskriv dette innlegget, vil ønska Anne Lise Ådnøy hjarteleg velkomen som biskop i Stavanger bispedømme. Ho er den biskopen me treng, med si varme, rause og inkluderande forkynning og innstilling.