• – En norsk pilot er etablert med en styringsgruppe med fagressurser fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Datatilsynet, Forsvarets ingeniørhøyskole, Abelia, Norsis, NTNU, UiO og Godalen vgs. skole. Prosjektet skal holde et lærerkurs, deretter et forsøk med elev-opplæring ved Ski ungdomsskole og ved Godalen høsten 2018, skriver Janne Hagen og Bodil Grødem. Carina Johansen

Godalen vgs. er med på nasjonal dugnad i cyber-sikkerhet

DEBATT: Å kunne google, snappe, game og vippse og lage animasjoner i powerpoint, er ikke tilstrekkelig i et digitalisert samfunn der vi skal bo i smarte hus og gamle stelles av roboter som kan hackes eller slutter å virke når de går tomme for strøm. Det er viktig å øke kompetansen på cybersikkerhet.