Godalen vgs. er med på nasjonal dugnad i cyber-sikkerhet

DEBATT: Å kunne google, snappe, game og vippse og lage animasjoner i powerpoint, er ikke tilstrekkelig i et digitalisert samfunn der vi skal bo i smarte hus og gamle stelles av roboter som kan hackes eller slutter å virke når de går tomme for strøm. Det er viktig å øke kompetansen på cybersikkerhet.

– En norsk pilot er etablert med en styringsgruppe med fagressurser fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Datatilsynet, Forsvarets ingeniørhøyskole, Abelia, Norsis, NTNU, UiO og Godalen vgs. skole. Prosjektet skal holde et lærerkurs, deretter et forsøk med elev-opplæring ved Ski ungdomsskole og ved Godalen høsten 2018, skriver Janne Hagen og Bodil Grødem.
  • Janne Hagen
    Sjefingeniør, NVE og medlem i Digitalt Sårbarhetsutvalg
  • Bodil Grødem
    Lektor ved Godalen vgs. og prosjektleder for Pilot 2018 Cybersikkerhet for ungdom
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Behovet for sikkerhetskompetanse er pekt på av flere. Dette viktige temaet var også noe Digitalt sårbarhetsutvalg (Lysne-utvalget) pekte på i sin rapport i 2015. Dersom målet om økonomisk vekst og effektivitet skal bære frukt, må digitaliseringen og årvåkenhet for den digitale risikoen som følger med, få større plass i dagens skole. Alternativet er ikke bra. Cyberkriminalitet, sabotasje og spionasje har dessverre altfor gunstige vilkår som følge av blant annet svak sikkerhetskompetanse i programvareutvikling, innkjøp og IT-drift.

Lite, lystig lesing

Dette treffer alle sektorer, også energisektoren som gjennomgår en modernisering og digitalisering, der cybersikkerhet i framtidige digitaliserte nett vil kunne bli en premiss for forsyningssikkerheten av elektrisitet. Det er lite, lystig lesing at Norge styrer mot en mangel på over 4100 cyberspesialister innen 2030, som påpekt av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Når vi også ser at befolkningen ikke er stimulert til å få interessere seg for teknologi og sikkerhet, der jentene ikke naturlig fanges opp i skolen, mens guttene ofte blir hobby-interessert i teknologi, har vi et stort potensiale. Direktør Tom Tuhus hos Thales Norway AS etterlyste i en artikkel i Dagens næringsliv 7. desember 2017 en nasjonal dugnad for å gjøre noe med dette. Nå har vi tatt grep for å gjøre noe med denne mangelen på kompetanse.

Det legges vekt på praktisk læring og elevene får programmere og lære kryptering.

Opplæring av lærere og elever

Hva kan Norge lære av USAs arbeid med å bygge cyber capabilities over 20 år? Dette var tema på et møte hos NVE i oktober 2017. Amerikanske GenCyber startet som en pilot for noen år siden, men har nå bred dekning i mange amerikanske stater. Tilbudet gir opplæring av lærere og elever fra mellomtrinnet og ut videregående skole. Prosjektet er initiert og sponset av National Security Agency og National Science Foundation.

Det legges vekt på praktisk læring og elevene får programmere og lære kryptering. På lærerseminaret blir det gjennomgått hvordan digitale spor kan finnes og brukes i etterforsking, hvor lett det er å spore kriminelle, hvordan politiet jobber, hvor lett det er å hacke inn i telefoner og programvare. Det som trengs innenfor cybersikkerhet, er å utdanne gode problemløsere med tverrfaglig kompetanse. GenCyber har gjennom bevisst satsning på jentene klart å rekruttere flere.

Les også

5.000 cyberangrep mot norske organisasjoner i fjor

Programmet er blitt en stor suksess i USA. Vi satser gjennom piloten å utvikle et lignende tilbud for barn og ungdom i Norge som inngår som obligatorisk opplæring i norsk offentlig skole, tilpasset aldersgruppene. Norge har gode muligheter for å tilby virtuelle læringsarenaer på cybersikkerhet. Men, vi mangler kompetanse og lærekrefter i skolen.

Opplegget blir evaluert

En norsk pilot er etablert med en styringsgruppe med fagressurser fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Norges vassdrags- og energidirektorat, Datatilsynet, Forsvarets ingeniørhøyskole (FIH), Abelia, Norsis, NTNU, Universitetet i Oslo og Godalen videregående skole. Prosjektet skal holde et lærerkurs, deretter et forsøk med elev-opplæring ved Ski ungdomsskole og ved Godalen videregående skole høsten 2018. NTNU, FIH, UIO, NSM, Datatilsynet og Norsis m.fl underviser lærerne i cybersikkerhet en uke, der de samme lærerne samtidig utvikler et elevprogram i samarbeid med sikkerhetsekspertene. Opplegget blir evaluert.

Prosjektet har knyttet til seg en forsker ved FIH/NTNU som studerer hvordan kunnskap blir overført og læring skjer. Læreplanene som er laget, blir testet på elever i piloten og revidert opplegg kan rulles ut til enda flere senere. Så langt har prosjektet skaffet noe finansiell støtte og en god del frivillig dugnadsinnsats. Det er etablert en kontakt mellom prosjektgruppen og Universitetet i Tulsa med stor interesse for gjensidig læring og erfaringsutveksling.

Jobber langsiktig

«Rom ble ikke bygget på en dag», og vi må jobbe langsiktig for å heve den nasjonale cyber-sikkerhetskompetansen slik at vi kan dra full nytte av digitaliseringen og formilde konsekvensene av de fare som følger med.

Publisert: