Eksperimenter underbygger og forsterker forståelsen

REALFAG: Teori eller praksis? Ja takk, begge deler. Teorien sitter bedre når en har benyttet den og sett den i eksperimenter. Gjerne hjemme på kjøkkenet.

Publisert: Publisert:

Realfag læres aller best når en eksperimenterer i praksis. Også i år lager Magne O. Sydnes (t.v.) og Inge Christ ved UiS en julekalender på UiS’ nettside med daglige eksperimenter − som egner seg både i skolen og hjemme på kjøkkenet.

Debattinnlegg

  • Magne O. Sydnes
    Førsteamanuensis i kjemi, Universitetet i Stavanger
  • Inge Christ
    Skolelaboratoriet i realfag, Universitetet i Stavanger

Det skrives mye om manglende kunnskaper innen realfag i den norske befolkningen og da spesielt blant skolebarn og skoleungdom. Til tross for at utviklingen er i ferd med å bevege seg i riktig retning, er det fortsatt et godt stykke igjen før Norge er på nivå med en del av de landene vi liker å sammenligne oss med. Ifølge siste TIMSS-undersøkelse fra 2015, (Trends in International Mathematics and Science Study) som måler elevenes kompetanse i matematikk og naturfag på 4./5. og 8./9. trinn, presterer norske skolebarn dårligst i fysikk og kjemi.

Så har teorien bak resultatene kommet til senere ved at resultatene har blitt analysert og forstått.

Teori og praksis

Spørsmålet er om den norske undervisningen blir for teoribasert og dermed tørr og kjedelig for de fleste av dagens elever. Med en del positive unntak så er nok det dessverre tilfellet. I naturfag-timene på barne- og ungdomsskolen blir teorien gjennomgått grundig, men de naturlige eksperimentene som skal være med på å underbygge teorien – gjøre teorien forståelig – blir det ikke satt av tid og ressurser til. Manglende eksperimentering kan ofte utgjøre forskjellen mellom det å forstå eller ikke forså teorien. Vi har vel alle til tider fått noen aha-opplevelser når vi har gjennomført ting i praksis kontra det å bare lese om det.

Vi som arbeider med å generere ny kunnskap basert på resultater fra eksperimenter, vet hvor viktig eksperimentering er. Uten eksperimentering er det mye kunnskap som vi i dag tar for gitt, som hadde gått oss hus forbi. I det virkelige liv er det ofte slik at kunnskapen først er kommet ved hjelp av resultater fra eksperimenter, og så har teorien bak resultatene kommet til senere ved at resultatene har blitt analysert og forstått.

Ofte er det også slik at det er mer å lære fra et mislykket forsøk enn de forsøkene som virker slik som en hadde tenkt på forhånd dersom en forstår hvorfor forsøket ikke virket.

Eksperimenter er derfor helt essensielt for vår forståelse av omverdenen. I tillegg til å øke forståelsen for naturfaget, er selvsagt eksperimentering med på å motivere, øke gleden og utvikle kreativiteten.

Slik det er i dag har studentene som begynner ved universitetet, ikke gjennomført mange eksperimenter før de har sitt første laboratoriekurs.

For seint

Tilbake til skolebenken. Forskjellen på den norske skolen og skoler i andre land ligger nok ikke nødvendigvis i måten teorien formidles på, selv om det kan forekomme forskjellige pedagogiske undervisningsmetoder, men fokuset på eksperimenter. Teoriundervisningen blir underbygget med relevante eksperimenter. Elevene utfører selv mer eksperimenter slik at den teoretiske kunnskapen får flere knagger å henge på.

Slik det er i dag har studentene som begynner ved universitetet, ikke gjennomført mange eksperimenter før de har sitt første laboratoriekurs. Dette gjelder også selv de som tar realfag til topps i videregående skole. Dette er litt vel seint, og det er definitivt for seint for alle dem som ikke valgte å studere et realfag.

Det kommer et nytt eksperiment hver dag i desember frem til julaften.

Julekalender igjen!

Vår oppfordring i adventstiden er å sette av litt tid til eksperimentering. Flere av lukene i årets adventskalender – «Naturfagminuttet» – egner seg veldig godt til eksperimentering på skolen eller til og med hjemme på kjøkkenbenken (selvfølgelig er det også noen som definitivt ikke egner seg å gjøre hjemme).

Bruk lukene til inspirasjon for egne eksperimenter! Det kommer et nytt eksperiment hver dag i desember frem til julaften. Julekalenderen finner du på hjemmesidene til Universitetet i Stavanger.

Lykke til med eksperimentene!

Publisert: