Høyre forsvarer utilstrekkelig eldreomsorg

DEBATT: Min kritikk av Høyres eldreomsorg er først og fremst at de ikke synes å se utfordringene og er tilsynelatende altfor ensidig i sine valg av løsninger.

«Vektlegging av hjemmebaserte omsorgstjenester, under mottoet «Leve hele livet», er veldig bra, men utilstrekkelig. Det er det jeg kritiserer Høyre for», skriver Arild Michelsen i Stavanger Ap.
  • Arild Michelsen
    Arild Michelsen
    Stavanger Ap
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I sitt svarinnlegg til meg i Aftenbladet 12. november, benytter Høyres leder av levekårstyret i Stavanger, Kåre Reiten, seg av et av de eldste retoriske knepene i et politisk ordskifte. Man tillegger sine meningsmotstandere meninger de ikke har og argumenterer sterkt i mot disse. For det er jo ikke slik at Stavanger Arbeiderparti, eller jeg, er opphengt i gårsdagens løsninger på framtidige utfordringer innenfor
eldreomsorgen. Det er ikke slik at vårt eneste svar på disse utfordringene er nye sykehjemsplasser, snarere tvert imot.

Dette vet selvfølgelig Reiten

Derfor heter det også i kommunevalgprogrammet vårt: «De fleste eldre ønsker å bo lengst mulig hjemme og klare seg selv så lenge de kan. Derfor vil vi videreutvikle hjemmebaserte tjenester i tråd med satsingen «Leve hele livet». Dette vet selvfølgelig Kåre Reiten, som leder av levekårstyret. Likevel velger han å konstruere en uenighet og gjør dette til sitt retoriske hovedpoeng.

Mitt anliggende i innlegget i Aftenbladet var at vi har en utilstrekkelig eldrepolitikk i byen vår, som ikke i stor nok grad møter dagens og morgendagens behov for omsorg. Min kritikk av Høyre er først og fremst at de ikke synes å se utfordringene og er tilsynelatende altfor ensidig i sine valg av løsninger. Vektlegging av hjemmebaserte omsorgstjenester, under mottoet «Leve hele livet», er veldig bra, men
utilstrekkelig. Det er det jeg kritiserer Høyre for.

Ikke gode nok i dag

Det er åpenbart at den såkalte samhandlingsreformen har skapt behov for etterbehandling og rehabilitering, som flere kommuner sliter med å finne fullgode løsninger på. Men det er også åpenbart at en rekke eldre trenger omsorgstjenester utover det hjemmetjenestene kan tilby, enten for en kortere periode, eller på permanent basis. Dette vil forsterke seg etter hvert som vi lever lenger. Dette er utfordringer som Stavanger ikke er gode nok på i dag. Derfor har vi altfor mange i sykehjemskø, derfor
opplever både eldre og pårørende at tilbudene i kommunene ikke er gode nok. At Reiten ikke vil ta dette inn over seg, endrer ikke faktum. Her trengs det å ha flere tanker i hodet på en gang. I tillegg til gode, hjemmebaserte tjenester, må vi ha gode sykehjemstilbud av kortere og lengre varighet. Vi må utvikle teknologi, ha tilstrekkelig bemanning
og god kompetanse, og så må vi ha fleksibilitet nok til å kunne tilby eldre ulike tilbud gjennom livsløpet.

Det er ingen grunn til å krisemaksimere eldreomsorgen i Stavanger. Stavanger er relativt god på eldreomsorg, noe som blant annet skyldes de flinke kvinner og menn som jobber innenfor omsorgstjenestene i kommunen vår. Det er stor tverrpolitisk enighet om mange av satsingene på dette feltet. Men samtidig ser vi jo utfordringer som flertallspartiene i byen ikke har tatt tak i, i tilstrekkelig grad.

Politikk er å ville

Dette er utfordringer som bare vil øke framover. Det er gledelig at Reiten, i sitt avisinnlegg, både ser behovet for flere sykehjemsplasser, omsorgsboliger, aldershjem og teknologiutvikling. Men politikk er
ikke å mene, det er å ville. Her er noe av det Arbeiderpartiet vil:

  • Styrke bemanningen på sykehjem og hjemmebaserte tjenester.
  • Øke antallet sykehjemsplasser.
  • Utvikle kompetansen til ansatte i omsorgstjenestene.
  • Ta i bruk og bidra til å videreutvikle velferdsteknologi, både på sykehjemmene og i de hjemmebaserte tjenestene.
  • Legge mer vekt på forebyggende helsearbeid.

Vi trenger en ny offensiv innenfor eldreomsorgen. La kommende valg bidra til det.

Les også

Arild Michelsen: 83 står i sykehjemskø i Stavanger

Les også

Kåre Reiten: Jeg bagatelliserer ikke sykehjemskø


Publisert: