• «For å trygge norske arbeidsplasser og bekjempe arbeidslivskriminalitet, er det avgjørende å bevare EØS-avtalen og Norges sterke tilknytning til det europeiske fellesskapet», skriver Margret Hagerup. Jonas Haarr Friestad

Det er ingen alternativer til EØS-avtalen

DEBATT: Senterpartiet og SV er kritiske til EØS-avtalen, de vil ha alternativer. Men hva skal alternativet være godt for?