Bilbyen Sandnes – barn eller bil?

DEBATT: Slår parkeringskravene beina under gode boligprosjekter?

Publisert: Publisert:

«Det må bli lettere å lage prosjekter som er tilpasset en boligkjøper som ikke trenger bil og følgelig ikke trenger plass til parkering», skriver Håvard Tonning Austvoll.

Debattinnlegg

 • Håvard Tonning Austvoll
  Trebarnsfar og 3. kandidat for Sandnes Sp til kommunevalget
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

En ny sentrumsplan for Sandnes er nå lagt ut på offentlig høring med frist for merknader satt til 10.02.2019. Planen skal ha «et særlig fokus på å utvikle et sentrum hvor det er godt å bo for barn og unge».

Mye godt

Det er mye godt å om denne planen. De overordna målene knyttet til en grønn byutvikling vil, om de blir gjennomført, bidra til at Sandnes blir en bedre by å bo og være i. Det å gjenåpne Storåna og dermed forbinde Sandvedparken med Indre Vågen ved hjelp av et nesten sammenhengende parkdrag er et velkomponert plangrep. Opparbeidelsen av Ruten fra parkering til en felles bypark vil bidra til å gi barn og unge gode alternativer for utendørs aktiviteter i sentrum. Sandnes vil med dette få et byrom som binder sammen Langgata med Indre Vågen.

Men så er det den bilen; gjør den det godt å bo i sentrum for barn og unge? Slår parkeringskravene beina under gode boligprosjekter?

 • 1. Deler av Sandnes sentrum ligger på kote +1: For å kunne nå målsettingene i planen om å lage sammenhengende byrom som er gode å være i, er det nødvendig å unngå barrierer av alle slag. Parkering er en slik barriere. Slik som boligprosjektene i Indre Vågen viser, så bygges parkeringshusene delvis over bakken pga. utfordrende grunnforhold. Dette er et kostnadsspørsmål.
  I tillegg skapes en mur ut mot byen. I prosjektet Indre Vågen atrium er parkeringen løst på denne måten. På toppen av parkeringen er det plassert et opparbeidet uteoppholdsareal, en fin, liten park. Adkomst til denne parken skjer opp trapper eller via en rampe og er vanskelig tilgjengelig for byens befolkning. Den oppleves ikke som en naturlig del av flyten gjennom byen. Opprettholdes dagens krav til parkering vil vi få flere slike opphøyde parker. Konsekvensen av å bygge parkering på denne måten er også at byggene blir høyere. Med dertil hørende dårligere solforhold for uteplassene.
 • 2. Utviklingen av eldre bebyggelse: Om en ikke klarer å løse parkeringskravene kan kommunen godta frikjøp, dette gebyret er satt til rundt 300.000 kroner. For mindre prosjekter kan dette gebyret være ødeleggende for den økonomiske bærekraften. Om vi skal få til en omforming av gamle industribygg, nedslitte sentrumslokaler og fylle igjen byen med mindre prosjekter der hvor det er plass (såkalte infill-prosjekter), så må parkeringskravene lempes på. Det må bli lettere å lage prosjekter som er tilpasset en boligkjøper som ikke trenger bil og følgelig ikke trenger plass til parkering.
  Dagens krav er minimumskrav på en plass pr. bolig. Det bør heller snus til et maksimum tak på hvor mange parkeringsplasser som er lov. Da kan i alle fall utbygger og beboere velge.

Øker prisen på leilighetene

Å legge parkeringskjellere delvis under havet koster penger, å betale frikjøpsgebyrer koster penger. Dette øker prisene på leilighetene og gjør det vanskeligere for barnefamilier å bosette seg her, stikk i strid med målsettingen bak den nye Sentrumsplanen for Sandnes.

Publisert:

Les også

 1. Hvor og hvordan skal vi bo i fremtiden? (lang, hoved, torsdag)

 2. Sandnes gjør seg lekker for bilistene - det liker ikke fylkeskommunen

 3. Behov for nye egenskaper i Sandnes’ og Stavangers byutvikling

 4. Nede på stasjonen − om staten som truer og befolkningens interesser

Mest lest akkurat nå

 1. Ser du hvor dette huset har en skjult oase?

 2. Denne økten sier noe om hvorfor Jakob Ingebrigtsen er så god

 3. – Hurtigruten er selve symbolet på det nye Norge: Luksus på øvre dekk, fattigdom og frykt hos de som driver maskineriet

 4. Kvinne i 70-årene døde etter badeulykke ved Mandal

 5. Trafikken går som normalt igjen på E39

 6. I november kan du ta selvkjørende buss i Stavanger sentrum

 1. Debatt
 2. Sandnes
 3. Sandvedparken
 4. Byutvikling
 5. Parkering