• «Selv ønsker jeg at så mange som mulig kan få anledning til å benytte seg av jorden sin flotte natur og hva den kan bety både for fysisk og psykisk helse. Men er det ikke mulig å oppnå dette uten å måtte ty til «kunstig åndedrett?» spør Torbjørn Mork Oftedal. Her en snøkanon fra Sirdal i 2012. Torstein Lillevik

Snøkanoner for helse, miljø eller økonomi?

DEBATT: Er det miljøet, helsegevinsten eller økonomien som styrer snøkanonene?