• «Vår viktigste jobb siden vi overtok sammen med de andre flertallspartiene, har vært å få på plass full sykehjemsdekning, det målet er nådd, og nå setter vi nye mål», skriver Annelin Tangen og Arne B. Espedal. Fredrik Refvem

Velkommen 2018, Sandnes!

DEBATT: For oss i Arbeiderpartiet er det viktig å fortsette satsingen med å utvikle Sandnes som en attraktiv næringslivsadresse og en god plass å bo.