Underregulering er urettferdig

DEBATT: De tre siste årene har pensjonistene hatt en sammenhengende nedgang i kjøpekraften.

Publisert: Publisert:

Det er kun en modell som er rettferdig, nemlig likhetsmodellen, hvor underreguleringen fjernes og løpende pensjon blir regulert med lønnsvekst, mener Gunnar Dirdal. Foto: Colourbox

Debattinnlegg

Gunnar Dirdal
Stavanger

Pensjonsreformen ble innført i 2011 etter ti års politisk behandling. Målsettingen om at løpende pensjon skal reguleres med gjennomsnitt av lønns- og prisvekst ble vedtatt i 2005. Likevel foreslo Arbeiderpartiet i 2009 at man ikke skulle regulere løpende pensjon etter målsettingen, men etter lønnsvekst minus 0,75 prosent, vel vitende om de innebygde svakhetene også i denne reguleringsmodellen.

Svakhetene kom klart fram etter kollapsen i oljeprisen høsten 2014. Oljeprisfallet var ingen kortsiktig korreksjon, men en konsekvens av en grunnleggende endring i oljemarkedet som vil gi føringer for en nødvendig omstilling til en mindre oljeavhengig økonomi. Redusert oljeinntekt vil merkes med lavere vekst i norsk økonomi, som igjen slår ut i lavere reallønnsvekst.

Svakhetene åpenbares

Det er nettopp ved lav reallønnsvekst svakhetene åpenbares. De tre siste årene har pensjonistene hatt en sammenhengende nedgang i kjøpekraften med en regulering av pensjonen som har vært fullstendig uten målstyring. Eksempelvis var avviket mellom målsetting og regulering over 200 prosent både i 2015 og 2016. Årets avvik blir over 600 prosent.
Disse forhold er nå omsider i ferd med å trenge inn på politisk nivå. Arbeiderpartiet som selv foreslo dagens reguleringsmodell for løpende pensjon, vil nå vrake denne ordningen og regulere etter målsettingen i pensjonsreformen, slik det opprinnelige var vedtatt. Dette framgår av en kronikk Jonas Gahr Støre hadde i Dagens Næringsliv 15. juli i år.

Begge modeller er urettferdige

Fjerningen av gjeldene reguleringsmodell begrunnes med at denne gir en «utilsiktet urett mot pensjonistene, og det oppleves, og er, urettferdig».
Regulering etter målsettingen i pensjonsreformen betyr at realpensjonen, altså kjøpekraften til pensjonistene, blir regulert. Dagens ordning regulerer løpende pensjon med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent. Ved regulering med målsettingen reguleres realpensjonen etter reallønnsveksten fratrukket 50 prosent. Begge reguleringsmodellene oppleves urettferdige og er urettferdige. Det er kun en modell som oppleves rettferdig og er rettferdig, nemlig likhetsmodellen, hvor underreguleringen fjernes og løpende pensjon blir regulert med lønnsvekst.

Les også

Nekter å skrive under trygdeoppgjøret

Les også

Regjeringen har styrket pensjonistenes økonomi med nesten sju milliarder kroner

Publisert: