Førerløse busser kan være en god idé, men drømmen om førerløse biler er problematisk

KRONIKK: Kolumbus skal prøve ut en førerløs buss i Stavanger. Er dette starten på en ny æra der all transport skjer automatisk?

Publisert: Publisert:

Neste år vil Kolumbus sette inn en slik førerløs buss på Forus. Hensikten er blant annet å utvikle tryggere trafikk for framtiden. Foto: EasyMile/Knowit

Debattinnlegg

Kai A. Olsen

Kai A. Olsen er professor i informatikk ved Høgskolen i Molde og Universitetet i Bergen.

Ideen er at det å styre et kjøretøy er rutine. Med gode kart, GPS, sensorer, laser og kamera som kan skanne veien foran kjøretøyet, og avansert programvare vil en automatisere prosessen.Fordelene vil være dramatiske. En førerløs buss trenger ingen sjåfør, en førerløs bil kan kjøre oss hjem fra fest og frakte oss til flyplassen. Eldre vil kunne kjøre bil så lenge de kan fortelle hvor de skal. Blinde kan også få gleden av å kjøre i egen bil. Men kanskje trenger vi ikke hver vår bil? Hvorfor ikke bare tilkalle en bil når du trenger den. Et tastetrykk på mobilen og bilen er der. Med dette forsvinner hele diskusjonen om vi skal kjøre taxi eller Uber. Begge forretningsmodellene hører fortiden til.

Dette vil bli spesielt dramatisk for alle som kjører bil som yrke. Taxi— og bussjåfører vil bli arbeidsledige. Mye av varetransporten kan også overtas av førerløse biler. Antall oppsagte i oljenæringen vil bare være blåbær i forhold til hva vi snakker om her.

Skal bilen unngå kollisjonen ved å svinge opp på fortauet der en barnehage er på tur, eller skal den meie ned det eldre ekteparet på den andre side av veien?

Overdreven tro på teknologi

Nå er det innvendinger. Mange har fokusert på ansvar. Hvem skal ta ansvar om en førerløs bil er skyld i en ulykke? Filosofene kommer her gjerne opp med «Trolley»-problemet. Kort fortalt, en løpsk jernbanevogn er i ferd med å drepe fem personer på sporet. Du har mulighet til å pense vogna over på et annet spor der det bare står én person. Hva gjør du? En førerløs bil, påstås det, kan få det samme dilemmaet. Skal bilen unngå kollisjonen ved å svinge opp på fortauet der en barnehage er på tur, eller skal den meie ned det eldre ekteparet på den andre side av veien?

Det å reise slike problemstillinger viser en overdrevet tiltro til teknologien. Visstnok kan automatikken oppdage at det kommer en bil imot, men vil på ingen måte ha full oversikt over omgivelsene. Sikreste løsning for automatikken er å bremse, akkurat slik de fleste sjåfører vil gjøre i samme situasjon.

Fikk du med deg denne?

Les også

Hvem skal styre den førerløse bilen? Hvem skal dø?

Forøvrig innebærer førerløse biler intet nytt. Også i dag er vi avhengig av at teknologien fungerer i automatiserte systemer, i alt fra autopiloter i fly til produksjonslinjer i industrien, selvkjørende tog og heiser. Til de som tror at bilprodusentene ikke tør ta på seg ansvaret med å sende førerløse biler på veiene, er jeg ganske sikker på at disse store, internasjonale selskapene vil klare å lage en «disclaimer» (ansvarsfraskrivelse) som legger skylden på eieren nesten uansett hva som skjer. Jussen vil nok ikke stoppe førerløse biler.

Det kan bli kjedelig å stå på flyplassen og vente på den førerløse bilen som ikke klarer å passere en tom pappkasse oppe i veien.

Uendelig med unntak

Yrkessjåførene kan likevel ta det med ro. De som håper å bli kjørt hjem av en førerløs bil må nok ringe taxi de nærmeste tiårene. Det som stopper førerløse biler er alle unntakene en møter når en kjører på en vanlig vei: Veiarbeid, snøføre, dyr i veibanen, dårlig merking, unger som leker i veikanten, ferger, andre sjåfører som ikke gjør det de skal, ulykker, feil på kart, steiner i veibanen, osv.

Regelen om vikeplikt fra høyre vil alene skape enorme problemer. Nå kan en kanskje bygge inn programkode i bilen som kan håndtere noe av dette, men problemet er at unntakslisten er uendelig. Det kan bli kjedelig å stå på flyplassen og vente på den førerløse bilen som ikke klarer å passere en tom pappkasse oppe i veien.

Med andre automatiske systemer kan en skru av i feilsituasjoner. Det er ingen god løsning for en bil.
Les også

Vi kunne invitere Google, Tesla, Faraday, Volvo og alle de andre autonombil-produsenter til å bruke vår region som laboratorium.

Aktuell parallell

Vi har det samme problemet med automatisk oversetting. Det har vært stor innsats på dette feltet helt fra US Navy forsøkte å oversette fra russisk til engelsk på 1960-tallet. Til tross for en dramatisk forbedring av datamaskinen, til tross for internett, Googles enorme tekstarkiver og en imponerende innsats, har automatisk språkoversetting store mangler. Det er altfor mange situasjoner som automatikken ikke håndterer.

Avisen The Economist kan melde at all profesjonell oversetting i dag skjer manuelt.

I trafikksituasjoner vil vi ha like mange unntak som i språkoversetting, men bilen må likevel kunne håndtere enhver situasjon. Her er det ikke rom for å feile. Med andre automatiske systemer kan en skru av i feilsituasjoner. Det er ingen god løsning for en bil. Hva om den stopper midt i veibanen om sikten blir for dårlig?

Nesten all bilkjøring er rutine som maskinen kan håndtere, men plutselig oppstår en situasjon som føreren må analysere.

Bør gå varsomt fram

Likevel kan den førerløse bussen i Stavanger være en god idé. Her forenkles en åpen og uoversiktlig situasjon ved å la bussen kjøre på en begrenset trasé på Forus. Samtidig har en tatt høyde for uforutsette hendinger ved å kjøre med lav fart. Men selv dette krever endring av lovverket. Det er samferdselsminister Solvik-Olsen allerede i gang med.

Men en bør gå varsomt fram. California, som har mer erfaring med denne teknologien enn noen, er i ferd med å vedta en lov som krever at alle førerløse biler skal ha ratt og et menneske med sertifikat som kan gripe inn om nødvendig. De ser nok teknologiens begrensninger. Nesten all bilkjøring er rutine som maskinen kan håndtere, men plutselig oppstår en situasjon som føreren må analysere.

Heldigvis – det er fortsatt bruk for oss mennesker.

Les også:

Les også

Mens vi venter på de førerløse bilene

Publisert: