Virkeligheten om de ureturnerbare

DEBATT: Når Sylvi Listhaug påstår at «det er veldig få, om noen, som er ureturnerbare», lurer vi på hva slags virkelighet hun forholder seg til.

Enkelte asylsøkere kan ikke returneres til opprinnelseslandet og må bli i landet. Når de da står uten papirer og nektes alle rettigheter – hva skal de da gjøre for å skaffe seg livsopphold, helsehjelp og så videre?
  • Tor Berger Jørgensen
    Tor Berger Jørgensen
    Styreleder, Mennesker i Limbo
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi i Mennesker i Limbo kjenner atskillige som ikke har noen annen mulighet enn å bli i Norge. Uten arbeid. Uten bankkort. Uten rettigheter. Uten muligheter. Uten framtid. Mange av våre medlemmer har levd over ti år i Norge. Det er uverdig. Nå må myndighetene og politikerne ta dette opp og finne praktiske løsninger som i det minst gir mulighet til arbeid.

Firmaet Plog AS har gitt oss nytt håp. Eieren, Arne Viste, ansetter «papirløse» og formidler dem til arbeidssteder som ønsker å gi «papirløse» mulighet til å tjene, om det så er i mindre deltidsstillinger, til livets opphold. Se hans hjemmeside: www.dyktige.no.

Kjenner ikke Listhaug til denne typen problemer? Som faktisk gjør retur umulig.

Nedverdigende og dehumaniserende

Mennesker i Limbo vil nå utfordre ideelle organisasjoner og menigheter og institusjoner til å kontakte Plog AS og få et ordnet ansettelsesforhold. Sylvi Listhaug kaller oss for uansvarlige, både avisa Dagen og Adresseavisen, i tillegg på sin egen Facebook-side, fordi vi oppfordrer til å gjøre noe ulovlig. Men skjønner ikke Listhaug hvor nedverdigende og dehumaniserende de erfaringene mange «papirløse» har gjort gjennom årene.

Advokat Arild Humlen har nylig beskrev dette i en kronikk i Dagbladet. Han bruker som eksempel etiopiere og eritreere som blir sendt i «kafkalignende prosesser» mellom norske myndigheter og ikke kommer noen veg. Bakgrunnen er å finne i de historiske forhold som frigjøringen av Eritrea fra Etiopia og påfølgende krigføring, skapte med de vanskelighetene det medfører når det gjelder tilstrekkelig dokumentasjon av identitet. Kjenner ikke Listhaug til denne typen problemer? Som faktisk gjør retur umulig.

Dette dreier seg om elementær medmenneskelighet eller såkalt «humanitært grunnlag» som nå dessverre synes å settes til side av «innvandringspolitiske hensyn».

Humanitære hensyn

Andre av våre medlemmer vil for sitt bare liv ikke returnere. De er redde. Livredde. Og vi har erfaringer som tilsier at det kan gå skikkelig dårlig ved retur. På tross av norsk vurdering at det ikke er knyttet risiko til retur. Noen har, ikke minst gjennom barn som er blitt født og har vokst opp her, blitt sterkt knyttet til Norge over at de ikke ser noen annen fremtid enn her i landet. Vi vil også tale deres sak, selv om vi ser at dette kan være utfordrende.

Dette dreier seg om elementær medmenneskelighet eller såkalt «humanitært grunnlag» som nå dessverre synes å settes til side av «innvandringspolitiske hensyn». Når en kommer tett inn på slike skjebner hvor humanitære hensyn ikke lenger synes å telle med, berøres og berøves selve det verdimessige grunnlaget for samfunnet vårt.

Slik vi ser det, dreier det seg uansett om en form for nødverge, fordi dette dreier seg om medmennesker behov for mat, beskyttelse mot vær og vind, helsehjelp og behovet for sosialt fellesskap.

Har støtte i Grunnloven

Det går altså medmennesker i blant oss som lever i konstant nødssituasjon. Det utfordrer vår medmenneskelighet selv om det beveger seg mot ytterkanten av gjeldende lovverk. Men her kommer Grunnloven oss til hjelp. I Grunnlovens §110 heter det: «Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid.» Dette er klar tale. Det er arbeidsdyktige mennesker det dreier seg om.

Grunnlovens menneskerettigheter gjelder, om vi forstår juristene rett, «horisontalt», i den forstand at Grunnloven legger plikter også på privatpersoner som oss. Det er med andre ord et ansvar både for stat og enkeltmennesker å bidra til at det legges til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid. Det er i Grunnlovens og menneskerettenes ånd vi nå handler. Vi mener et slikt hensyn burde styre norsk lovgivning på feltet. Og håper at dette vil kunne dokumenteres i en rettssak.

Slik vi ser det, dreier det seg uansett om en form for nødverge, fordi dette dreier seg om medmennesker behov for mat, beskyttelse mot vær og vind, helsehjelp og behovet for sosialt fellesskap. Vi ser ikke det vi nå oppfordrer til som uansvarlig, men tvert imot som ansvarlig i forhold den forpliktelsen vi har som medmennesker til å søke å hjelpe medmennesker i nød – og til å få prøvet lovlydigheten, slik Arne Viste gjør gjennom sin virksomhet.

Støtte fra Per Sandberg?

Vi har over tid henvendt oss til politikere, men det er liten vilje til å ta i denne saken verken i regjeringspartiene eller Arbeiderpartiet. Riktignok uttalte Per Sandberg i 2015, i et møte med folk knyttet til dagens Mennesker i Limbo, at nettopp de var politikernes dårlige samvittighet og at ingen våget å gjøre noe av frykt for konsekvensene med alle som da ville komme til Norge og skjule seg for myndighetene til det var gått så lang tid at de måtte bli tilkjent oppholdstillatelse. En slik tiltrekningseffekt er høyst tvilsom. Sandbergs uttalelser er gjengitt på NRK-dokumentaren Motvind med den talende overskriften: «Dei som ikkje er.»

Les også

Torunn Egge Roux: De blant oss som ikke finnes

Vi ber om et møte

Nå ber vi derfor innvandring- og integreringsministeren om et møte med medlemmer hos oss, slik at hun kan få høre hvordan vår virkelighet fortoner seg. Du har vist mot til å gå ut blant folk, og møte dem der de er. Nå synes vi du burde komme og møte noen av våre ureturnerbare medlemmer og høre deres historier. Vi forstår at du ikke kan blande deg inn behandlingen av enkeltsaker, eller ta opp juridiske drøftinger med oss. Men vi ønsker rett og slett å snakke med deg om liv som har stanset opp – og hvor vi kan forklare hvorfor vi er desperate etter å få arbeid.

PS. Om omstendighetene skulle gjøre dette til en gjenvisitt av Per Sandberg (som skal vikariere for Sylvi Listhaug når hun går ut i morspermisjon), møter vi gjerne ham igjen.

Publisert: