La barn slippe å vokse opp i fattigdom!

DEBATT: At barn lever i fattigdom i Norge i dag, er noe jeg skammer meg over, og som jeg mener vi må ta på alvor.

«I dag lever 6600 barn i fattigdom i Rogaland», skriver Solfrid Lerbrekk.
  • Solfrid Lerbrekk
    Stortingskandidat for Rogaland SV
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

1. mars gikk stortingsrepresentant Tina Bru (H) ut i Dagens Næringsliv og argumenterte for å fjerne barnetrygden. Dette er jeg og SV totalt uenige i.
Bru sier at ordningen "betyr mindre nå enn (den) gjorde før" og at det vil være bedre med gratis barnehage og skolefritidsordning. Bakgrunnen for hennes argumenter her er at barnetrygden betyr mindre enn den gjorde før, den er reelt sett mindre enn den var før; den har nemlig ikke blitt justert siden 1996!

Les også

Utvalg går inn for gratis barnehage og behovsprøvd barnetrygd

Gi familier midler

At barn lever i fattigdom i Norge i dag, er noe jeg skammer meg over, og som jeg mener vi må ta på alvor. Men grunnen til at barn lever i fattigdom er ikke fordi barna er fattige, men fordi foreldrene er det, og vi får ikke løst det problemet ved å gi barna gratis kjernetid i barnehage, det problemet løses ved å gi barnefamilier midler og mulighet til et liv utenfor fattigdom.

Hva med friheten, Tina Bru?

Høyre har snakket om å gi folk mer frihet i alle år, men hvor er friheten i å ta penger fra de fattige og heller gi dem gratis tjenester? Vi i SV mener at vi heller bør øke barnetrygden for å gi småbarnsfamilier mer å rutte med, ikke bare for å betale barnehageregningen, men for å kunne kjøpe klær, sko og mat. For å sørge for at barn i fattige familier kan delta på de samme fritidsaktivitetene som klassekameratene, og reise på ferie. Kan du tenke deg hvordan det er å komme på skolen første skoledag i august og være den eneste i klassen som ikke har reist på sommerferie?

Les også

Nye koster, nye støvler

Det er vi som er barnehagepartiet; det var vi som sikret retten til barnehageplass, og vi vil selvsagt gjøre det billigere å sende barn i barnehagen, og jobbe for å fjerne foreldrebetalingen helt. Men barn er barn også etter at de er ferdige i barnehagen. Derfor vil SV også innføre heldagsskolen, som gjør hele den dyre SFO-ordningen unødvendig. Noen vil kanskje se på dette som at vi vil gi fattige barnefamilier både i pose og sekk, men jeg mener at dette viser at vi tar barnefattigdommen på alvor.

Effektivt virkemiddel

I dag lever 6600 barn i fattigdom i Rogaland, og på landsbasis lever 92.000 barn i familier som er fattige over tid. Barnetrygden er et av de mest effektive virkemidlene for å bekjempe barnefattigdom og omfordele ressurser: Når alle mottar lik barnetrygd, og samtidig betaler skatt etter evne, havner pengene der de trengs, uten unødig byråkrati – dette er også grunnen for at den ikke skal behovsprøves. Barnetrygden som er en av mange tiltak mot fattigdom i barnefamilier, vil alene løfte 20.000 barn ut av en oppvekst i fattigdom!

Publisert: